Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 1:

Gładko na Bernatkę

Projekt odrzucony: .

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwar Kurlandzki

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę zniszczonej nawierzchni zjazdów na nową nakładkę asfaltową wzmocnioną siatką stalową.
 
Dlaczego nie czekać do kompleksowego remontu Bulwarów?
Aktualnie nawierzchnia zjazdu jest w stanie agonalnym. Liczne dziury i szczeliny między kamieniami uniemożliwiają bezpieczne korzystanie ze zjazdu w czasie złej pogody oraz całkowicie wykluczają przejazd na kołach o małej średnicy (rolki, wózki dziecięce, hulajnogi).
Zarząd Zieleni Miejskiej podczas przygotowywania projektu rewitalizacji Bulwarów nie może naruszyć zabytkowych murów stanowiących podstawę zjazdu. Jedyną możliwą modernizacją jest wymiana nawierzchni. Proponowany remont skraca czas w jakim mieszkańcy zmuszeni są do korzystania z niebezpiecznej infrastruktury.
 
Uzgodnienia konserwatorskie
Projekt zakłada pozostawienie zabytkowego muru w nienaruszonym stanie. Do wymiany nawierzchni projekt przewiduje asfalt zbrojony stalą. Rozwiązanie to minimalizuje konieczność wymiany podbudowy zjazdu. Nie są konieczne głębokie prace ziemne związane z wymianą materiału podbudowy. Dodatkowo jest to nawierzchnia spełniająca 3 główne założenia.
  1. Nawierzchnia bezpieczna w każdych warunkach pogodowych. (zapewniona odpowiednia przyczepność w czasie deszczu oraz łatwe odśnieżanie)
  2. Nawierzchnia o powierzchni zgodnej z uchwałą Nr XCI/2394/17 z dnia 20 grudnia 2017, powszechnie zwaną “uchwałą rolkarską” oraz “Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”
  3. Nawierzchnia wytrzyma okazjonalne przejazdy ciężkich pojazdów ciężarowych o nacisku na oś do 9 ton (np. ciężkie wozy bojowe Straży Pożarnej, szambiarki)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie wygody i oraz zapewnienie bezpieczeństwa zjazdu z ulicy Podgórskiej na Bulwar Kurlandzki obok kładki im. Ojca Bernatka. Zaproponowana wymiana nawierzchni została przygotowane z myślą o mieszkańcach, którzy poruszają się w tym miejscu pieszo, na rowerze oraz różnego typu urządzeniami transportu osobistego począwszy od rolek a na wózkach dziecięcych i inwalidzkich skończywszy. Dodatkowo wybrana nawierzchnia ma być odporna na zniszczenie przez poruszające się nią okazjonalnie ciężkie pojazdy.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wymiana nawierzchni Projekt zakłada wykonanie nakładki asfaltowej, zbrojonej siatką stalową w cenie ok. 280 zł brutto m2. Przykładowa oferta: https://www.gruppobitumi.pl/oferta/siatka-stalowa-mesh-track/wzmocnienie-konstrukcji-nawierzchni/ 364 000,00 PLN
Projekt Przyjęto 5% na projekt co jest standardem w przypadku budowy dróg. 18 200,00 PLN
Nadzór inwestorski Przyjęto 3% na nadzór co jest standardem w przypadku budowy dróg. 10 920,00 PLN
393 120,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg i projekt remontu Wybranie wykonawcy w drodze przetargu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, sporządzenie projektów pierwszy kwartał 2019
Wymiana nawierzchni Przeprowadzenie robót budowlanych drugi kwartał 2019
393 120,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×