Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 4:

Remonty chodników na terenie Dzielnic Nowohuckich

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dz. XIV - ulice: Sołtysowska, Ciepłownicza Dz. XV - ul. Powstańców Dz. XVI - ul. Gen. Okulickiego Dz. XVII - ulice: Glinik, Morcinka, Łowińskiego, Bystronia Dz. XVIII - ulice: Branicka, Drożyska

Opis projektu

Istotą projektu jest szerokie włączenie się społeczności lokalnych w decydowaniu odnośnie remontu chodników we wskazanych  lokalizacjach, zgodnie z n/w listą rankingową, do wyczerpania środków finansowych:

1. ul. Sołtysowska - od ul. Sikorki w kierunku Biedronki (południowo - zachodnia strona ulicy)

2. ul. Glinik - od ul. Wadowskiej do ul. Żonkilowej (od strony os. Kolejowego)

3. ul. Branicka - od rejonu skrzyżowania z ul. Zaporębie do ul. Gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego (po stronie szkoły)

4. ul. Morcinka - od ul. Jeziorany w kierunku bloków w os. Zesławice (po str. południowej)

5. ul. Powstańców - od ul. Piasta Kołodzieja w kierunku bud. 66

6. ul. Ciepłownicza - od ul. Nowohuckiej do ul. Szafrańskiej

7. ul. Gen. Okulickiego - od ul. Mistrzejowickiej do ul. Zakładowej

8. ul. Łowińskiego - od ul. Ujastek do ul. Blokowej

9. ul. Drożyska - od ul. Plażowej w kierunku kościoła (skrzyżowanie z ul. Biwakową)

10. ul. Bystronia - od ul. Glinik do ul. Mycielskiego (po stronie północnej)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wykonanie wnioskowanych remontów chodników zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Głosowanie na przedmiotowy projekt pozwoli na realizację chociaż ułamka zgłaszanych potrzeb Mieszkańców w zakresie poprawy istniejącej infrastruktury na wskazanych terenach, zlokalizowanych w dzielnicach nowohuckich.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont chodników na terenie dzielnic nowohuckich Remont chodników na terenie dzielnic nowohuckich XIV, XV, XVI, XVII, XVIII 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont chodników Remont chodników na terenie dzielnic nowohuckich 2020 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNO - PRAWNEJ OPINIA POZYTYWNA Kwota : 2 000 000,00 zł Termin realizacji: 2020 rok Skutki Wykonanie remontu chodników z kostki niefazowanej lub asfaltu na wskazanych odcinkach ulic: Sołtysowskiej, Glinik, Branickiej, Morcinka, Powstańców, Ciepłowniczej, Gen. Okulickiego, Łowińskiego, Drożyska i Bystronia , z uwzględnieniem potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych, rolkarzy, itd., zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowników, przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz wpłynie na estetykę miasta.
powrót