Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 6:

REWITALIZACJA ALEI SŁOWACKIEGO

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Al. Słowackiego

Opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika na odcinku pomiędzy ul. Królewską a ul. Lenartowicza, a także remont chodników na 3 przejściach dla pieszych znajdujących się w pasach zieleni i łączących ulice: Śląską z Długą oraz Mazowiecką z Krowoderską (2 przejścia). Byłby to drugi etap zaplanowanej na kilka lat inwestycji mającej na celu kompletną rewitalizację Alei Słowackiego na odcinku Nowy Kleparz-Plac Inwalidów poprzez wykonanie chodników dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami.

 
 
Podczas realizacji projektu należy się także kierować zapisami UCHWAŁY NR XCI/2394/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. Ulica Krupnicza powinna być dostępna i przyjazna dla pieszych - zwłaszcza osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, a także osób poruszających się za pomocą rolek, deskorolek i hulajnóg. Oznacza to, że nie może być zastosowana fazowana kostka brukowa ani kocie łby, lecz dowolna nawierzchnia niefazowana, czyli pozbawiona nierówności i szpar.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

ALEJE SŁOWACKIEGO pomimo, że jest to największa arteria komunikacyjna leżąca na granicy Krowodrzy i Starego Miasta, od wielu lat jest również bardzo zaniedbana, a chodniki w tej części są nierówne, bardzo dużo w nich ubytków, co zagraża bezpieczeństwu pieszych. Ponadto chodniki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z wózkami. Ze względu na to, że Aleje Słowackiego są jedną z głównych dróg łączących dzielnice na terenie Krakowa w dodatku o charakterze zabytkowym. Przejeżdżają nimi nie tylko mieszkańcy, ale i turyści, dlatego powinny zostać w całości zrewitalizowane i stać się reprezentacyjną ulicą Krakowa. Beneficjentami projektu będą nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również turyści i petenci licznych instytucji, które mają swoją siedzibę na tym obszarze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont chodnika odcinek pomiędzy ul. Królewską a Lenartowicza 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont chodnika odcinek pomiędzy ul. Królewską a Lenartowicza oraz remont chodników na 3 przejściach dla pieszych znajdujących się w pasach zieleni i łączących ulice: Śląską z Długą oraz Mazowiecką z Krowoderską (2 przejścia). I-IV kwartał 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont chodnika w al. Słowackiego na odcinku pomiędzy ul. Królewską a ul. Lenartowicza, a także remont chodników na 3 przejściach dla pieszych znajdujących się w pasach zieleni i łączących ulice: Śląską z Długą oraz Mazowiecką z Krowoderską (2 przejścia). Wskazana w propozycji lokalizacja cechuje się dużym natężeniem ruchu pieszego - zaproponowany remont chodników przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych.
300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×