Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 7:

Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ciąg pieszo-rowerowy Młynówki Królewskiej w Bronowicach, Krowodrzy i Centrum. Ścieżka w dolinie Rudawy, droga rowerowa w rejonie ul. Armii Krajowej, nowoczesny plac zabaw w dzielnicy Krowodrza.

Dodatkowe lokalizacje: 1. Dolina Rudawy 2. Rejon ul. Zarzecze

Opis projektu

1. Ścieżka wzdłuż naturalnego koryta Młynówki Królewskiej (nawierzchnia, po której będzie można poruszać się pieszo, rowerem oraz wózkami). Dokładny przebieg rodzaj i szerokość nawierzchni będą uwzględniać ukształtowanie terenu oraz istniejącą roślinność. Od zachodu ścieżka będzie łączyć się z zagospodarowaną częścią parku w rejonie mostku w Mydlnikach. Od wschodu ścieżka będzie łączyć się z ul. Zygmunta Starego (w rejonie ujęcia wody pitnej przy ul. Lindego). Przybliżona długość ścieżki to 800 metrów. Ze względu na istniejący drzewostan, zróżnicowanie terenu konieczność zaprojektowania wyniesionej ścieżki w postaci pomostu.
Ze względu na występowania chronionych gatunków ptaków, ich siedliska wskazane jest przeprowadzenie analizy przyrodniczej z uwzględnieniem występowania nietoperzy. 
 
2. Nowy fragment drogi rowerowej przy ul. Zarzecze. Zwiększy to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów- obecnie w tych miejscach parku korzystają oni z jednej, niezbyt szerokiej trasy.
 
3. Nowoczesny plac zabaw przy ul. Grottgera - przestronny, działający na wyobraźnię okręt zawierający ścianki wspinaczkowe, drabinki linowe, atrakcyjną zjeżdżalnię i tunel. Wszystkie detale dopracowane tak, by poruszyć wyobraźnię dzieci i zachęcić do wspólnej, twórczej zabawy. Okręt to jedno z najbardziej atrakcyjnych urządzeń zabawowych na placach zabaw.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego. Projekt zostanie wykonany do wysokości środków.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ścieżka prowadząca do Mydlnik jest niezbędna, aby park Młynówka Królewska tworzył spójną całość. Będzie stanowiła kontynuację trasy spacerowej z Mydlnik do Bronowic Małych i dalej do centrum miasta. Pozwoli pieszym na spacer wzdłuż naturalnego koryta Młynówki w dolinie Rudawy. Obecnie jest to utrudnione (wąska, nierówna ścieżka, błoto po nawet niewielkich opadach).

Wykonanie brakujących fragmentów drogi rowerowej zwiększy komfort i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów- szczególnie w słoneczne dni, kiedy trasa jest bardzo zatłoczona. Ścieżka przy ul. Zarzecze obecnie nagle się urywa, rowerzyści po gwałtownym skręcie muszą kontynuować podróż dosyć wąską drogą pieszo- rowerową.

Okręt na placu zabaw będzie jedną z największych atrakcji dla dzieci w tej części miasta.

 

Projekt powstał przy udziale Michała Płazy, Natalii Nazim oraz Marcina Dumnickiego.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 60 000,00 PLN
Analiza przyrodnicza Analiza przyrodnicza z uwzględnieniem występowania nietoperzy oraz chronionych gatunków ptaków 10 000,00 PLN
Budowa Wykonanie robót budowlanych 930 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2020
Analiza przyrodnicza Analiza przyrodnicza 2020
Budowa Wykonanie robót budowlanych 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę ścieżki wzdłuż koryta Młynówki Królewskiej, nowy fragment drogi rowerowej oraz nowoczesny plac zabaw. Nowa ścieżka oraz droga rowerowa zapewni użytkownikom komfort poruszania się, zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów a także poprawi walory estetyczne wskazanego terenu. Natomiast stworzenie nowoczesnego placu zabaw będzie idealną przestrzenią gdzie dzieci będą miały okazję sprawdzić swoje możliwości sprawnościowe na odpowiednio dobranych urządzeniach zabawowych, np. ściankach wspinaczkowych czy drabinkach linowych. Dodatkowym, przyciągającym uwagę atutem placu zabaw będzie okręt.
powrót