Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 9:

Boisko dla Pychowic

Projekt odrzucony: ZIS nie dysponuje gruntami na których można by było zlokalizować obiekt. Wskazane lokalizacje stanowią grunty prywatne jak również grunty ZZM wokół Zakrzówka, gdzie są prowadzone prace zwiaząne z zagospodarowaniem terenu. Pełonowmiarowe boisko ze sztuczną lub naturalna trawą wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji na podstawie której można określić koszty budowy obiektu oraz oszacować koszty utrzymania boiska ( oświetlenie, pielęgnacja trawy ).

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pychowice

Dodatkowe lokalizacje: Kwestią otwartą pozostaje lokalizacja. Liczę na pomoc w kwestii wskazania dokładnego miejsca, w którym boisko piłkarskie mogłoby powstać.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o wymiarach 75/100 m w celu poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Krakowa. Działania jakie zostaną podjęte przy realizacji projektu to przygotowanie i ogrodzenie terenu, adaptacja nawierzchni trawiastej, zakup bramek oraz piłkochwytów oraz możliwe będzie zapewnienie oświetlenia obiektu. Możliwość zastosowania murawy naturalnej lub sztucznej nawierzchni z certyfikatem FIFA. Po podziale na mniejsze boiska (4 o wymiarach 75/25m) będzie istniała możliwość treningu kilku grup jednocześnie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie wciąż jest za mało pełnowymiarowych boisk, z których mogliby korzystać mieszkańcy i kluby sportowe. Dostęp do nich jest utrudniony ze względu na ceny i liczbę chętnych. Rozwijające się Pychowice potrzebują infrastruktury dla swoich mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz dla klubu, który od ponad 10 lat pozostaje bez boiska i swoje mecze oraz treningi rozgrywać musi na wynajętych obiektach. SKS Pychowianka Kraków w swoim statucie ma za zadanie rozwój i popularyzację kultury fizycznej w środowisku poprzez realizację zadań w zakresie:
a. upowszechnianie w środowisku kultury fizycznej i sportu,
b. wychowania dzieci i młodzieży,
c.działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d.przeciwdziałania patologiom społecznym,
e.promocji i organizacji wolontariatu.
Dopóki Klub mógł rozgrywać swoje mecze na boisku przy ul Tynieckiej (przy jednostce wojskowej), realizował założenia statutowe, poza integracją społeczną, klub miał sekcję seniorów i trampkarzy i często organizował mecze charytatywne dla osób potrzebujących. Dziś braki infrastrukturalne uniemożliwiają prowadzenie drużyn młodzieżowych, a dla zarządu klubu jest to cel nadrzędny - rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży przez sport.
Bez wątpienia powstanie obiektu sportowego, z którego klub mógłby korzystać, zaowocowało by zwiększeniem aktywności lokalnej społeczności, integracją, a Pychowice zyskałyby miejsce spotkań i przestrzeń dla organizacji festynów, czy dni sportu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie powierzchni wyrównanie terenu, przygotowanie pod budowę 50 000,00 PLN
Ogrodzenie terenu zabezpieczenie terenu budowy 65 000,00 PLN
Nawierzchnia kwota dla sztucznej nawierzchni, możliwa do wykonania nawierzchnia naturalna znacząco obniży koszt projektu 1 000 000,00 PLN
zakup bramek i piłkochwytów 35 000,00 PLN
montaż oświetlenia oświetlenie jako opcja. W podstawowym działaniu brak oświetlenia również obniża koszty projektu 120 000,00 PLN
1 270 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie powierzchni pierwsza połowa 2020
Ogrodzenie terenu pierwsza połowa 2020
Nawierzchnia druga połowa 2020
montaż bramek i piłkochwytów druga połowa 2020

Galeria

Załączniki

1 270 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×