Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 10:

Aleja Róż na nowo

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: Zadaniem objęty jest odcinek Alei Róż wyłączony z ruchu samochodowego (pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni). Jednostka ewidencyjna; Nowa Huta, Numer obrębu: 45, Numer działki: 171.

Opis projektu

Projekt dotyczy odcinka Alei Róż wyłączonego z ruchu samochodowego (pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni). Ogólnodostępność tej przestrzeni zapewni możliwość korzystania z powstałych elementów małej architektury wszystkim mieszkańcom dzielnicy i miasta, a wprowadzenie roślinności i róż przywróci temu miejscu pierwotny charakter.

Pierwotnie te fragment alei Róż, którego dotyczy projekt został zaprojektowany i zrealizowany jako enklawa zieleni i kwiatów wraz z małą architekturą, która pięknie korespondowała z fasadami budynków (zdjęcie ze zbiorów Muzeum Krakowa). Niestety władze komunistyczne zdecydowały o lokalizacji w południowej części alei Róż pomnika Lenina, który w 1973 r. został odsłonięty, co się wiązało z wybetonowaniem miejsca i zmianą jego charakteru. Odtąd ta część została zamieniona w plac, na którym wręczano legitymacje partyjne działaczom przywożąc ich z całej Polski.  W 1979 r. monument został uszkodzony po podłożeniu ładunku wybuchowego – mój mąż wykonał jedyne na świecie zdjęcie (z ukrycia) dokumentujące uszkodzenia, a następnie naprawiony. Ostatecznie pomnik usunięto w roku 1989. N początku lat 2000 przeprowadzono remont bez procesu konsultacyjnego z mieszkańcami i zamiast przywrócić tej części alei Róż pierwotny charakter uczyniono z niej deptak osiedlowy o powierzchni 638 metrów kwadratowych. Z tej części zniknęły prawie całkowicie róże co absolutnie kłóci się z jej nazwą. 

Przestrzeń placu w Alei Róż jest pusta, wybetonowana i niefunkcjonalna. Brakuje w niej miejsc do siedzenia, ciekawych akcentów małej architektury a przede wszystkim brakuje zieleni i kwiatów, które zostały w tej przestrzeni pierwotnie zaprojektowane i zrealizowane (najlepiej obrazują to zdjęcia z lat 60 aż do pocz. 70. XX w.). Istniejące obecnie elementy są przypadkowe, nie pasują do otaczającej je przestrzeni i do siebie nawzajem. Tymczasem, szczególnie w okresie letnim, plac ożywa, jednak brakuje tam przestrzeni umożliwiającej funkcjonalne korzystanie z niej - np. użytkownicy siedzą na niewygodnych schodach – to się zmieni w 2019 r. z uwagi na realizację zwycięskiego projektu do BO Aleja Róż na nowo: wygodne siedziska.

Projekt Aleja Róż na nowo zakłada zrezygnowanie z płyt, którymi jest pokryty plac i ich zamianę w roślinność niskopienną, która była w tym miejscu od samego początku (zdjęcia i relacje mieszkańców). Ponadto:

1.    Zainstalowanie  krat ochronnych (4 sztuki) połączonych z siedziskami dookoła drzew w sąsiedztwie budynków os. Centrum B 3 i os. Centrum C 3. Konstrukcja powinna być lekka, ażurowa co nie utrudni dopływu powietrza i wody do korzeni drzew. Lokalizacja nie sąsiaduje bezpośrednio z lokalami mieszkalnymi.

2.    Wokół pozostałych drzewach w al. Róż: wprowadzenie poziomych krat ochronnych i likwidacja krawężników wokół drzew (32 sztuki).

3.    wymianę wszystkich ławek pomiędzy drzewami na nowe (20 sztuk), dostosowane formą i materiałem do pozostałych nowych elementów małej architektury (podobne do ławek w Parku Ratuszowym, odwołujące się do form historycznych).

4.    Nasadzenie róż wielkokwiatowych o intensywnym zapachu i kolorze.

5.    Usunięcie okrągłych donic pomiędzy cokołami i samych cokołów, które nie pełnią żadnej funkcji.

6.    Wprowadzenie elementów oddzielających parking od chodnika (przy granicy nawierzchni parkingu z kostki brukowej – po obu stronach parkingu). Umożliwi to zwężenie strefy parkingu bez konieczności ingerencji w nawierzchnię oraz ograniczy „głębokie” parkowanie, blokujące swobodne korzystanie z chodnika (w szczególności przejazd wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym pomiędzy parkingiem a schodami).

7.    Zmianę lokalizacji i gabarytów znaków drogowych. Znaki powinny być mniejsze i mniej rzucające się w oczy - podobnie jak w Dzielnicy I Stare Miasto. Nie powinny blokować przejścia jak obecnie.

8.    Likwidację istniejących elementów małej architektury, niepasujących do nowej aranżacji placu i zaburzających osie widokowe (kwadratowe i okrągłe donice, kosze na śmieci, zbędne ławki).

9.    Zmianę lokalizacji tablicy informacyjnej z mapą (np. przeniesienie na obrzeża ciągu pieszego po wschodniej części klombu).

10. Usunięcie lub zmiana lokalizacji istniejących trzech słupów ogłoszeniowych, żeby nie zasłaniały osi widokowych.

11. Wymiana koszy na śmieci (20 sztuk) na nowe, dostosowane formą i materiałem do pozostałych nowych elementów małej architektury.

Na etapie projektowania ostateczna forma wymienionych elementów małej architektury, ich rozłożenie i materiały służące do wykonania powinny być skonsultowane z właściwymi jednostki miejskimi, w tym Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Nowe obiekty małej architektury wprowadzą w przestrzeń Alei Róż nowe, interesujące elementy, jednocześnie podkreślając jej charakter i znacznie, a także wzmacniając walory rekreacyjne. Materiał, z którego zostaną wykonane powinien zostać dobrany przez projektanta z uwzględnieniem specyfiki otoczenia oraz funkcjonalności (utrzymanie czystości, wygoda użytkowania, ekspozycja miejsca – nadmierne wychładzanie się jesienią i zimą lub nagrzewanie wiosną i latem).

 

 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ramach konsultacji Miejskiego Centrum Dialogu i Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida zostały zorganizowane spotkania z mieszkańcami, podczas których mogli oni podzielić się swoimi pomysłami i wspólnie wypracować ciekawe projekty odnośnie planowanych obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty. Spotkania odbyły się w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida na os. Górali 5 w Krakowie we wrześniu ubiegłego roku. Istniała też możliwość wzięcia udziału w konsultacjach za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Podstawa prawną tych konsultacji była Uchwała nr XCV/2484/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty. Po całym procesie konsultacyjnym powstał  Raport końcowy z konsultacji społecznych obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa. W tymże raporcie jednym z postulatów wielokrotnie pojawiającym się jest potrzeba zrewitalizowania alei Róż zwłaszcza tej części od pl. Centralnego pomiędzy pomiędzy kamienicami os. Centrum B 1 i 2 oraz os. Centrum C 1 i 2 aż do al. Przyjaźni.

 

https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/70-lecie-nowej-huty-konsultacje/

 

Korzyści z realizacji projektu odczuwać będzie zarówno społeczność lokalna Nowej Huty, jak i mieszkańcy całego miasta i turyści (z całego świata) odwiedzający Nową Hutę. Dzięki wprowadzeniu nowych spójnych ze sobą elementów małej architektury oraz zieleni powstanie wspaniała przestrzeń do odpoczynku sprzyjająca interakcjom społecznym, a najbardziej reprezentatywna przestrzeń w Nowej Hucie zyska na funkcjonalności i estetyce. W przestrzeń publiczną Krakowa zostanie wprowadzona nowa jakość, dotychczas nieobecna w mieście. Podobne rozwiązania stosowane są w wielu miastach w Polsce i na świecie, ciesząc się dużym uznaniem społeczności lokalnych korzystających z nich.

Ostateczna forma proponowanego zagospodarowania zostanie opracowana w projekcie rewitalizacji dostosowanym do wszystkich aktów prawnych obowiązujących na tym terenie i zależna będzie od opinii Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia konserwatorskiego na realizację zadania.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 90 000,00 PLN
Realizacja Demontaż płyt z piaskowca, kraty ochronne, mała architektura, donice, nasadzenia róż i roślinności, elementy oddzielające parking, wymiana znaków drogowych na mniejsze. 1 900 000,00 PLN
1 990 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Projektowanie, konsultacje, wyłonienie wykonawcy 2020
Realizacja Wykonanie 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Plac na Alei Róż poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił wiele z pierwotnych walorów, obecnie postrzegany jest jako betonowy plac, którego wyposażenie nie sprzyja spędzaniu tam czasu. Jego kompleksowa rewitalizacja ma na celu przywrócenie Ale Róż należnej jej rangi, oraz wzbogacenie programu w zakresie funkcji rekreacyjnych i społecznych. Proponowane siedziska mają na celu dostosowanie przestrzeni do funkcji rekreacyjnej dla różnych grup mieszkańców Krakowa jak i turystów.
powrót