Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 11:

Trasa biegowo-rolkowa o długości 1000m

Projekt odrzucony: Zgodnie z § 5 Uchwałą NR XCI/2394/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego, trasy rolkarskie (formalnie trasy piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe, umożliwiające bezkolizyjne i komfortowe przemieszczanie się na rolkach na całej ich długości) mają być co do zasady wielofunkcyjne, a więc rolkarze nie mają być ich wyłącznymi użytkownikami. Sieć ma być oparta o infrastrukturę pieszą (chodniki i alejki parkowe), ciągi pieszo-rowerowe, ulice ze strefą zamieszkania oraz takie drogi dla rowerów, po których zgodnie z przepisami mogą się legalnie poruszać także rolkarze. Biorąc powyższe pod uwagę, w zaproponowanym zakresie obejmującym budowę nowego osobnego pasa ruchu dla UTO zgodnie z §16 4) Uchwały NR XI/179/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowanie, nie może być zrealizowany gdyż stoi w sprzeczności z obowiązującą uchwałą Rady. Ponadto istniejące alejki są wąskie, nie dają możliwości wydzielenia osobnego pasa dla użytkowników UTO oraz rowerzystów, nie ma również możliwości poszerzenia istniejących alejek ani budowy nowych bez kolizji z wartościowymi drzewami. Co dodatkowo stoi w sprzeczności z polityką gospodarowania terenami zieleni Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto proponowany przebieg trasy obejmuje działkę 718/4 obr. NH-10 której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZIELONY JAR" z Siedzibą w Krakowie. Zgodnie z regulaminem w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane na gruntach nie będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Zielony Jar w Krakowie

Opis projektu

Budowa najlepszej i najbardziej wymagającej (duże spadki i wzniesienia) w Krakowie trasy biegowo-rolkowo/wrotkowo-hulajnogowej naokoło parku Zielony Jar o długości dokładnie 1000m w kolorze pomarańczowym odróżniającej się od pozostałych alejek spacerowych ze względów bezpieczeństwa, bez ingerencji lub w minimalnym stopniu w drzewostan samego parku, najlepiej z indukcyjnym podświetleniem oraz zaznaczonym (wymalowanym) na asfalcie co 100 metrów pikietażem. Mapa przybliżonej trasy -> http://imgur.com/a/t8Q8zw9

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Zielony Jar jest mimo ostatniego remontu jest zaniedbany, alejki są zbudowane z kostki brukowej co uniemożliwia jazdę na rolkach. Niektóre ścieżki w parku dalej pozostały gruntowe. Główny asfaltowy dojazd do śmietników należących do bloków 7, 8, 9 oraz 10 jest zaniedbany od ponad 30 lat. Budowa trasy zlikwiduje tę niedogodność.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 3,5 m na dł. 1 km Kolor pomarańczowy dla odróżnienia jej charakteru oraz bezpieczeństwa. 1 000 000,00 PLN
Ustawienie latarni ulicznej/parkowej (20 szt.) Umieszczenie 20 sztuki latarni co 50 metrów wzdłuż całej ścieżki. 200 000,00 PLN
Mechanika wzbudzania/utrzymywania oświetlenia będącego przy ścieżce By zapobiec ciągłemu świecenia lamp kiedy nikt nie korzysta ze ścieżki należy umieścić 10 wyraźnie oznaczonych przycisków (co 10 lampa/każde 100m) umożliwiających wzbudzenie oraz utrzymanie oświetlenia na ścieżce na okres 60 minut. Pod koniec czasu (55-58 minuta) lampy by przygasały lub mrugały. 200 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace początkowe. Zdzieranie starego asfaltu, kostki, chodnika. Pierwszy kwartał 2019
Prace właściwe. Wylewanie asfaltu, malowanie go na kolor pomarańczowy oraz instalacja oświetlenia. Drugi kwartał 2019

Galeria

1 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×