Projekt ogólnomiejski NR 13:

Likwidacja świateł przy ul. Stella-Sawickiego

Projekt odrzucony: Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §16.1 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: - pkt.6,”które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , prawa osób trzecich, w tym prawa własności” Projekt zakłada likwidację świateł na przejściu pieszo- rowerowym na al. Jana Pawła II przy wiadukcie na ul. Stella- Sawickiego wraz z budową ograniczników prędkości oraz separatorów odgradzających pasy ruchu. Zadanie zaopiniowane negatywnie ze względu na: - -wymagania zawarte w Dz.U. Nr 220 poz 2181 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) tj: sterowaniem za pomocą sygnalizacji świetlnej muszą być objęte wszystkie strumienie ruchu na skrzyżowaniu. „Stosując sygnalizację na skrzyżowaniu , należy objąć nią wszystkie grupy uczestników i wszystkie strumienie ruchu. Nie dopuszcza się pozostawienie jakiegokolwiek wlotu, pasa lub strumienia ruchu w obszarze skrzyżowania bez sygnalizacji”, - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”, nie dopuszcza się stosowania progów zwalniających w lokalizacjach przedstawionych w przedmiotowym projekcie tj. w odległości mniejszej niż 40 m od skrzyżowania dróg, 30 m od przejścia dla pieszych oraz na obiektach inżynierskich i w odległości mniejszej niż 25 m od nich. Ponadto ogranicza się stosowanie progów zwalniających na ulicach po których kursuje komunikacja miejska oraz na ulicach pełniących funkcje dróg tranzytowych o dużym natężeniu ruchu. Zgodnie z opinią Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu opiniuje się negatywnie możliwość zastosowania separatorów odgradzających pasy ruchu dla tych samych kierunków jazdy. Do oddzielenia pasów ruchu służy przede wszystkim oznakowanie poziome. Zastosowanie wnioskowanych separatorów stworzyłoby realne zagrożenie w ruchu drogowym w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i ograniczonej widoczności, jak również w przypadku zapewnienia przejazdu awaryjnego pojazdom uprzywilejowanym w ciągu al. Jana Pawła II. Dodatkowo powyższe elementy przyczyniłyby się do pogorszenia warunków odwodnienia w rejonie przedmiotowego węzła drogowego.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skrzyżowanie al. Jana Pawła II i ul. Stella-Sawickiego

Opis projektu

Likwidacja świateł na przejściu pieszo-rowerowym na ul. Jana Pawła II-go przy wiadukcie na ul. Stella-Sawickiego wraz z budową ograniczników prędkości (progi spowalniające) oraz separatorów odgradzających poszczególne pasy ruchu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak płynności ruchu dla rowerzystów. Światła nie mogą być synchronizowane ze sobą i z tego powodu przy płynnej jeździe estakadą przy zjeździe do os. 2 Pułku Lotniczego pali się światło czerwone.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Likwidacja świateł Usunięcie świateł dla rowerzystów i pieszych 10 000,00 PLN
Montaż separatorów i ograniczników prędkości Zakup i montaż separatorów i ograniczników prędkości 90 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Likwidacja świateł Usunięcie świateł dla rowerzystów i pieszych Pierwszy kwartał 2020
Montaż separatorów i ograniczników prędkości Montaż separatorów i ograniczników prędkości Pierwszy kwartał 2020
100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×