Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 14:

Budowa przystanku kolejowego SKA Zesławice/Raciborowice

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 16.1 pkt 2 uchwały Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 12 ust. 2 do 3 regulaminu”; 2) § 16.1 pkt 7 uchwały Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta”. Ad 1. Szacunkowy koszt realizacji budowy przystanku kolejowego (peron oraz infrastruktura techniczna), bez uwzględnienia przebudowy układu drogowego, wynosi ponad 5,5 mln zł (wycena na podstawie zrealizowanej inwestycji – przystanku kolejowego Kraków Sanktuarium – umowa nr W/V/56/GK/2/2016). Ad 2. Proponowana lokalizacja przystanku kolejowego na linii kolejowej nr 8 znajduje się poza granicami administracyjnymi Gminy Miejskiej Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Budowa przystanku kolejowego SKA Zesławice/Raciborowice wraz z potrzebną infrastrukturą.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak uwzględnienia mieszkańców północnej części dzielnicy nr XVII (Zesławice) oraz mieszkańców Raciborowic w planach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wiadukt Przebudowa wiaduktu, likwidacja ostrego, niebezpiecznego zakrętu, wyprostowanie ul. Krajobrazowej. 1 000 000,00 PLN
Przystanek kolejowy Budowa przystanku SKA Zesławice/Raciborowice wraz z potrzebną infrastrukturą. 1 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wiadukt Modyfikacja przejazdu oraz wyprostowanie ul. Spacerowej Druga połowa 2020
Przystanek Budowa przystanku SKA Zesławice/Raciborowice wraz z potrzebną infrastrukturą. Druga połowa 2020
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×