Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 90:

ZIELONY PRZYSTANEK

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wszystkie dzielnice Krakowa

Opis projektu

Projekt ''''ZIELONY PRZYSTANEK" zakłada montaż przy wiatach przystankowych MPK pionowej kratki o wysokości około 2m, wykonanej z tworzywa sztucznego albo stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Konstrukcja ta będzie stanowić podparcie do posadzonych u jej podstawy, w betonowej donicy o długości około 1m i wysokości około 0,5m roślin pnących np. bluszczu oraz kwiatów (np.stokrotka, tulipan, maciejka). Dobrym przykładem takiej instalacji jest przystanek autobusowy przy Alei 29 listopada przy Uniwersytecie Rolniczym. Przykładowy wygląd wiat przystankowych został pobrany z ogólnodostępnych źródeł internetowych, zaś dokładne lokalizacje zostaną wskazane przez zarządce infrastruktury MPK.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu poprawie estetyki wiat przystankowych MPK oraz ich najbliższego otoczenia. Zwiększenie ilości zieleni stworzy bardziej przyjazne warunki dla korzystania z transportu publicznego, wpłynie na pozytywny odbiór miasta przez turystów, a ponadto zwiększy powierzchnie roślin kwitnących, co pozytywnie wpłynie na mieszkające w krakowskich parkach ptaki i owady.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
realizacja zadania zakup odpowiedniej infrastruktury oraz zieleni wraz z rozpisaniem przetargu na wyłonienie firmy wykonawczej 115 000,00 PLN
115 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
realizacja projektu rozpisanie przetargu na wykonanie projektu, zakup roślin i odpowiedniej infrastruktury 2020-2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zielone przystanki zapewnią więcej zieleni w przestrzeni miasta Krakowa. Wpłyną również pozytywnie na jakość powietrza. Poprawią estetykę okolicy.
115 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×