Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 89:

OGRÓDEK TEMATYCZNY

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wszystkie dzielnice Krakowa

Opis projektu

Projekt ''''''''OGRÓDEK TEMATYCZNY'''''''' zakłada rozsadzenie po 5-10 drzew, z dużym kolorowym kwiatostanem (takie jak: wiśnia, jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia). Drzewa obsadzone będą na planie okręgu z jednym wejściem do do jego wnętrza, gdzie będą znajdowały się 2-3 leżaki oraz kosz na śmieci, jak również jedna mała lampa parkowa zasilana baterią solarną by uniezależnić ogródek od sieci zewnętrznych i zmniejszyć koszty utrzymania. Nad leżakami ustawione zostaną 3 drewniane filary, na których na wysokości około 2,5m zostanie rozciągnięty trójkątny, materiałowy daszek, zapewniający ochronę przed słońcem jak i drobnym deszczem.

Podane obiekty stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wykonanie projektu "OGRÓDEK TEMATYCZNY'' stworzy niewielkie, aczkolwiek bardzo urokliwe i zaciszne miejsce pozwalające na spędzanie wolnego czasu i spotkania ze znajomymi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 30 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 1 070 000,00 PLN
1 100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2020
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 2020-2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakład powiększenie zasobów zieleni w każdej dzielnicy poprzez stworzenie na ich terenie ogródków z otoczonych owocowymi drzewami oraz małą architekturą. Znacząco wpłynie to na poprawę estetyki przedmiotowych terenów i jakości powietrza, a tym samym komfort życia okolicznych mieszkańców, którzy będą spędzać w nich czas.
1 100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×