Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 88:

GRILL W MIEŚCIE

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wszystkie dzielnice Krakowa

Opis projektu

Projekt "GRILL w mieście" zakłada powstanie w razie możliwości w każdej dzielnicy, na wyznaczonym obszarze, miejsc przeznaczonych do rozłożenia i rozpalenia grilla. W wskazanym miejscu znajdować się będzie mała architektura, kosz, umożliwiający segregowanie śmieci oraz tablica z regulaminem. W centralnym punkcie stworzony zostanie plac dostosowany do możliwości ustawienia własnego przenośnego grilla. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Stworzenie kilku miejsc w Krakowie przeznaczonych do rozpalania własnego przenośnego lub jednorazowego grilla poprawi bezpieczeństwo korzystania z tego typu wypoczynku oraz umożliwi mieszkańcom naszego miasta, nieposiadającym własnych działek czy miejsc pozwalających na rozpalenie grilla, na spędzenie czasu ze znajomymi świeżym powietrzu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie robót budowlanych 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2020
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 2020-2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom w komfortowych warunkach zorganizować grilla. Miejsca będą atrakcyjną możliwością do wspólnego wypoczynku na powietrzu.
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×