Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 28:

Krakowiaku, przemów im do rozsądku!

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Naszym celem jest jest poszerzenie umiejętności prowadzenia dialogu  i kultury wypowiedzi.

Pomysł zakłada zorganizowanie weekendowych warsztatów/szkoleń dla młodzieży szkół średnich (licea, technika, szkoły branżowe) w cyklu: 2 razy w miesiącu dla 2 grup po 16 osób. Czas jednych zajęć to 3 godziny zegarowe
Zakładamy realizację zajęć sobotnich z uwzględnieniem okresu ferii i wakacji w terminie kwiecień-grudzień 2020 r. 
Po zakończeniu cyklu zajęć, osoby aktywnie uczestniczące w nich otrzymają certyfikaty ukończenia wyżej wymienionych zajęć. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podczas zajęć Krakowskiej Akademii Samorządności odbywają się tego typu zajęcia i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Wiele osób ocenia te warsztaty jako jeden z ciekawszych punktów programu KASu. W części krakowskich szkół średnich odbywają się zajęcia o podobnej tematyce, niestety osoby uczęszczające do innych szkół nie mają możliwości wzięcia udziału. Z uwagi na to chcemy zorganizować cykl warsztatów/szkoleń, tak aby każda osoba zainteresowana tym tematem miała możliwość uczestniczenia w  zajęciach. 

Grupa docelowa projektu: uczniowie krakowskich szkół średnich (licea, technika, szkoły branżowe)

Liczba beneficjentów: przewidziano dwie grupy po 16 osób każda. Aby nie tracić wolnych miejsc (na wypadek nieobecności uczestnika) przewidziano rekrutację w trybie ciągłym na każde kolejne warsztaty

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynajęcie prowadzących Wynajęcie osób prowadzących zajęcia przez 18 tygodni x 6 godz. zegarowych dziennie 17 000,00 PLN
Wynajęcie pomieszczenia Wynajęcie pomieszczenia na warsztaty 9 000,00 PLN
Materiały szkoleniowe Potrzebne, dodatkowe materiały do zajęć w tym napoje i przekąski 5 000,00 PLN
Promocja i rekrutacja Materiały promocyjne oraz rekrutacyjne do projektu 6 000,00 PLN
Merytoryczne opracowanie konspektu Przygotowanie scenariusza zajęć 6 000,00 PLN
43 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg, Organizacja sali i ustalenie harmonogramu zajęć Organizacja sali i terminów odbywania się zajęć. 1. połowa 2020
Rozpoczęcie zajęć Organizacja sali i terminów odbywania się zajęć. od II kwartału 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt „Krakowiaku, przemów im do rozsądku!” skupia się na rozwijaniu i poszerzaniu bardzo ważnej umiejętności wśród młodzieży, czyli umiejętności prowadzenia dialog oraz publicznego przemawiania, popartych adekwatną argumentacją. Cykl bezpłatnych zajęć praktycznych oferowanych uczniom szkół średnich będzie znakomitą alternatywą dla młodych osób pragnących ćwiczyć się w trudnej sztuce prowadzenia dyskusji merytorycznych. W dalszej perspektywie rozwijanie powyższych kompetencji przyczyni się do podniesienia poziomu debaty publicznej wśród młodzieży oraz wpłynie na rozwijanie kultury dialogu.
powrót