Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 23:

Mniej Słupków Więcej Kwietnych Donic

Projekt odrzucony: Projekt zostaje odrzucony na podstawie: §16 ust.6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 roku, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa … ” Uzasadnienie: Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach montuje się Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego m.in. słupki blokujące parkowanie typu U 12c,” w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki, ciągi piesze lub rowerowe, zamontowane w sposób trwały uniemożliwiając ich ewentualnego przesunięcia/przestawiania/zmiany lokalizacji. Rozporządzenie to również określa m.in dopuszczalne wymiary i uwarunkowania techniczne słupków ich barwę oraz formę ozdobną w innych barwach niż biało-czerwone, dostosowaną do architektury otoczenia. Natomiast donice kwietnie wg w/w rozporządzenia nie są Urządzeniami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i nie mogą zastąpić barier ani słupków, gdyż charakteryzują się możliwością przesunięcia/przestawienia co może doprowadzić do sytuacji w których nie spełnią one funkcji, które gwarantuje montaż słupków blokujących a ich ustawienie również uwarunkowane jest m.in. koniecznością zachowania minimum 1,5 mb szerokości chodnika od ustawionej donicy dla ruchu pieszych nie utrudniając im swobodnego poruszania się w obu kierunkach. Należy zaznaczyć, że w danych lokalizacjach znajdują się Urządzenie Bezpieczeństwa Ruchu w bardzo dobrym/dobrym stanie , również niedawno zamontowane i ich demontaż/zamiana na donice kwietne świadczyłaby o niegospodarnością w zarządzaniu środkami publicznymi.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nowa Huta, Bieńczyce, Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie

Opis projektu

Słupki drogowe spełniają ważną rolę. Jednak szpecą całą okolice. Donice Kwietne są idealną alternatywą dla słupków drogowych jednocześnie zwiększają estetykę miejsca czego o słupkach nie można powiedzieć. Donice są skuteczniejsze niż słupki pełniej odgradzając przy mniejszej ilości. W zależności od zastosowania donicy można jedną zastąpić 3 słupki drogowe co daje realne oszczędności.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rola słupków drogowych jest wszystkim znana. Jednak ich ilość w przestrzeni miejskiej zwiększa się z roku na rok i w wielu miejscach stanowią one mocny element krajobrazu miejskiego. To nie wpływa dobrze nie tylko na wizerunek samego miejsca ale poprzez to na jakość życia mieszkańców. Słupki nie mają walorów estetycznych jak i nie odgradzają szczelnie przed wszystkimi zagrożeniami jakie niesie ze sobą ulica (hałas, pył, wypadki, parkowanie). Donice z obsadzonymi kwiatami po za walorami estetycznymi mogą w niewielkiej ale zdecydowanie większej części niż słupki, zapewnić ochronę przed wspomnianymi czynnikami. 

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Donica 1 szt. - 750 zł 100 szt. donic kwietnych 75 000,00 PLN
Projekt donicy Konkurs na projekt donicy 5 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konkurs na Donicę Kwietną Przeprowadzenie konkursu na donicę kwietną i wyłonienie zwyciężcy druga połowa 2019
Zakup i montaż Zakup i montaż donic w przestrzeni miejskiej pierwsza połowa 2020

Galeria

80 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×