Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 2:

"Biblioteka uczy, rozwija i bawi"

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 10 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków - Filia biblioteczna 35 ul. Chałubińskiego 47

Opis projektu

 Filia nr 35 Biblioteki Kraków znajduje się na terenie osiedla Swoszowice, ale obsługuje wszystkich mieszkańców Dzielnicy X i innych osiedli położonych z dala od centrum Krakowa. Od wielu lat liczba czytelników, korzystających z zasobów księgozbioru, stale wzrasta. Z działających na terenie dzielnicy bibliotek, Filia 35 posiada największy zbiór książek i audiobooków. Dla mieszkańców jest jedyną bezpłatną, ogólnodostępną placówką kultury w okolicy. Celem projektu jest stałe i systematyczne zwiększanie liczby księgozbioru poprzez zakup nowości dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem stale ulegającego zmianom kanonu lektur po wprowadzonej reformie szkolnictwa, a także uzupełnienie dotychczasowych serii wydawniczych. Zakup nowości oparty jest przede wszystkim o wskazania czytelników, który jest zgodny z rankingiem tytułów oraz autorów i stanowi priorytet, jeśli chodzi o wybór literatury. Starzejące się społeczeństwo i młode pokolenie z dysleksją      i innymi zaburzeniami, które utrudniają im czytanie książki tradycyjnej, sięga po książki mówione (audiobooki), dlatego należy stale i sukcesywnie powiększać ich zbiór. W celu zachęcenia dorosłych      i dzieci do czytania biblioteka publiczna prowadzi działalność kulturalno-oświatową. W jej ramach dzieci biorą udział w spotkaniach autorskich, przedstawieniach teatralnych, konkursach i lekcjach bibliotecznych. Dorośli mieszkańcy mają możliwość prezentacji swojej twórczości w organizowanych na terenie filii wystawach i spotkaniach. Do realizacji i uatrakcyjnienia tych zadań potrzebny jest zakup na wyposażenie biblioteki nowego sprzętu komputerowego oraz materiały eksploatacyjne. Zgłaszany projekt zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców. Po zakończeniu realizacji zadania wykonane zostaną tablice informacyjne Budżetu Obywatelskiego zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Coraz więcej osób szuka w bibliotece nowości wydawniczych, ich dostępność przyczynia się do stałego wzrostu czytelnictwa w Filii  nr 35. Mieszkańcy poszukują głównie nowości, zarówno w wersji papierowej, jak i mówionej (audiobooki). Dofinansowanie tego zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy X, daje możliwość powiększenia zakupu. Znaczną grupę czytelników stanowią seniorzy, dzieci i młodzież z dysleksją oraz innymi dysfunkcjami, utrudniającymi im czytanie. Poszukują oni dostępu do książki mówionej (audiobooków), dlatego konieczne jest stałe uzupełnianie tego rodzaju zbiorów. Ważnym elementem pracy biblioteki jest prowadzenie na jej terenie działalności kulturalno-oświatowej, mającej na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Realizacja tego zadania będzie możliwa, gdy oferta Biblioteki będzie atrakcyjna, zwielokrotniona i różnorodna. Natomiast na kreatywność i efektywność tej propozycji ogromny wpływ ma zaopatrzenie  w odpowiednie nowoczesne nośniki. Kontynuowanie w działalności kulturalno-oświatowej wyjść do muzeów, teatrów oraz poszerzenie oferty  o warsztaty podróżnicze i spotkania z ciekawymi ludźmi zwiększy jej popularność oraz pozwoli na dodatkowe promowanie filii bibliotecznej w środowisku. Dofinansowanie umożliwi mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnego środowiska. Uzupełniony o nowy ciekawy księgozbiór zachęci młode pokolenie i seniorów do nowych form spędzania wolnego czasu. Będzie też dodatkowym bodźcem do wyjścia z domu i skorzystania z oferty kulturalnej Dzielnicy i Miasta.
 

 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Zakup nowości wydawniczych i audiobooków Powiększenie księgozbioru o książki i audiobooki 6 500,00 PLN
2.Działalność kulturalno-oświatowa Zorganizowanie : spotkań autorskich, przedstawień teatralnych, wyjść do muzeów, warsztatów podróżniczych (ilość spotkań uzależniona jest od obowiązujących cen) 5 000,00 PLN
3. Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego 3 000,00 PLN
4. Zakup elementów wyposażenia biblioteki Zakup głośników, mini sztalug, itp. 2 500,00 PLN
17 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Zakup nowości wydawniczych i audiobooków Powiększenie księgozbioru o książki i audiobooki I - XI 2020 r.
2.Działalność kulturalno-oświatowa Zorganizowanie : spotkań autorskich, przedstawień teatralnych, wyjść do muzeów, warsztatów podróżniczych (ilość spotkań uzależniona jest od obowiązujących cen) I - XI 2020 r.
3. Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego II - V 2020 r.
4.Zakup elementów wyposażenia biblioteki Zakup głośników, mini sztalug, itp. I - XI 2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zakup książek i audiobooków ułatwi dostęp do aktualnej oferty wydawniczej, a planowane spotkania, warsztaty, wyjścia do muzeów będą dodatkowym motywatorem do wyjścia z domu i skorzystania z oferty kulturalnej Dzielnicy i Miasta.
powrót