Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 20:

Urządźmy razem Park Krakowian!

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Krakowian przy ulicy Księcia Józefa

Opis projektu

Park Krakowian to oddolny projekt mieszkańców Krakowa - to seria sześciu nowopowstałych parków, w których rodzice mogą sadzić drzewa dla swoich pociech. 

 
Parki te są sentymentalnym miejscem, do których rodziny mogą przychodzić patrzeć jak ich własne drzewo rośnie. Każde drzewo ma swoją tabliczkę z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia dziecka, dla którego zostało posadzone.
 
Park Krakowian przy Księcia Józefa jest pierwszym parkiem z serii, który już został w całości zapełniony drzewami. Kilkaset drzewek ma swoich właścicieli, którzy mogą je odwiedzać.
 
Żeby polana z drzewami została prawdziwym parkiem, brakuje w nim infrastruktury w postaci obiektów małej architektury. Po urządzeniu parku w podstawową infrastrukturę, będzie można mówić o parku z prawdziwego zdarzenia.
 
Projekt obejmuje zakup obiektów małej architektury, m. in. ławek, koszy na śmieci, huśtawek. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Krakowian to nie tylko miejsce sentymentalne dla rodzin, które mają w nim swoje drzewa. To seria parków, powstających od zera, i zieleni urządzonej, tak bardzo potrzebnej w mieście. To także miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Krakowa, a ich nazwa - parki Krakowian, jeszcze bardziej łączy mieszkańców z zielenią.

 
Ten konkretny Park znajduje się przy ulicy Księcia Józefa - która biegnie wzdłuż Wisły, z malowniczo położoną drogą rowerową. Znajduje się przy dogodnej trasie z Salwatora, przez Przegorzały, do Tyńca, lub Lasku Wolskiego bardzo popularnych wśród mieszkańców.
 
Wyposażenie tego terenu w infrastrukturę parkową (m. in. obiekty małej architektury, alejki parkowe, infrastruktura techniczna), zachęci mieszkańców to zatrzymania się w drodze, lub stanowić będzie cel wypraw dla całych rodzin. 
 
Parków w Krakowie wciąż nam brakuje, dokończmy zatem ten, który już został stworzony przez nas samych, mieszkańców!

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 100 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Krakowian. 900 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2020
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Krakowian 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest stworzenie parku o sentymentalnym znaczeniu, w których każdy mieszkaniec Krakowa może posadzić drzewo, upamiętniające wyjątkowy moment w życiu, jakim są narodziny dziecka.
powrót