Projekt ogólnomiejski NR 26:

Dostosujmy place zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych!

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

W ramach projektu istniejące place zabaw zostaną przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Na terenie każdej dzielnicy przewiduje się instalację specjalnych karuzel i huśtawek. Z atrakcji łatwo skorzystają pociechy, które mają problemy z poruszaniem się. Na urządzenia bez trudu będzie można wjechać wózkiem inwalidzkim i nie trzeba będzie z niego schodzić podczas zabawy. Sprawmy radość pociechom, które teraz mogą tylko oglądać jak ich zdrowi rówieśnicy bawią się. Czas wreszcie przełamać bariery!

Bardzo ważne jest żeby miejsca miały charakter integracyjny. Dlatego urządzenia zostaną zainstalowane na istniejących placach zabaw. Będzie to okazja do nawiązywania wspólnych relacji pomiędzy dziećmi.

 

Na rynku dostępnych jest sporo modeli np. karuzel, huśtawek oraz innych urządzeń, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Posiadają one specjalne atesty. Co gwarantuje bezpieczeństwo dzieci!  


Zainteresowani powinni mieć swobodny dostęp do atrakcji. Dlatego należy zadbać o otoczenie urządzeń. W ramach zadania przewidziane są środki na likwidacje barier architektonicznych na placach zabaw. Trzeba pomyśleć o obniżeniu krawężników, przystosowaniu alejek i odpowiednich podjazdach itp.


W każdej dzielnicy jeden plac zabaw zostanie przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Lokalizacje będą wybrane przez poszczególne rady dzielnic w uzgodnieniu z Powiatową Społeczną Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Decyzja zapadnie po skonsultowaniu lokalizacji z mieszkańcami. Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoją propozycję.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nie chcemy żeby najmłodsi krakowianie spędzali czas zamknięci w czterech ścianach. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji dzieci niepełnosprawnych. Korzyści odniosą również ich zdrowi rówieśnicy, którzy będą mogli uczyć się szacunku i zrozumienia dla innych osób. Kraków musi być miastem dla wszystkich mieszkańców! 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 180 000,00 PLN
Budowa Montaż urządzeń zabawowych (Każda dzielnica 2 szt) oraz likwidacja barier architektonicznych na placu zabaw 1 285 000,00 PLN
1 465 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Spotkanie z mieszkańcami oraz projekt Skonsultowanie lokalizacji z mieszkańcami i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2020
Budowa Montaż urządzeń zabawowych (Każda dzielnica 2 szt) oraz likwidacja barier architektonicznych na placu zabaw 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu zapewni możliwość korzystania z placów zabaw również dzieciom z niepełnosprawnością. Ustawienie urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych spowoduje integrację dzieci w pełni zdrowych z niepełnosprawnymi. Projekt spowoduje, że dzieci będą bardziej aktywne. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
1 465 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×