Projekt ogólnomiejski NR 1:

Doposażmy krakowskie szpitale w sprzęt ratujący życie!

Projekt odrzucony: Projekt dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla krakowskich Szpitali. Na etapie składania wniosku nie został określony szczegółowy zakres rzeczowy zadania ani informacja o dokładnym miejscu realizacji Projektu. Pomimo pisemnego wezwania Wnioskodawcy do dokonania modyfikacji oraz uzupełnienia w zakresie pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia osoby odpowiedzialnej za kierowanie wskazanych w projekcie instytucji, obwiązek, który wynika z § 17 ust. 1 pkt.5) Regulaminu budżetu obywatelskiego (Uchwała Nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r.), nie został spełniony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Dzięki realizacji projektu krakowskie szpitale otrzymają dodatkowy sprzęt ratujący życie. Potrzeby placówek są ogromne. Urządzenia zwiększyłyby możliwość niesienia pomocy mieszkańcom. Wspólnie możemy przyczynić się do uratowania wielu istnień!

Polska służba zdrowa znajduje się w fatalnej kondycji. Krakowskie szpitale nie są pod tym względem wyjątkiem. Brakuje wielu rzeczy, które powinny znajdować się na podstawowym wyposażeniu. Sprzętu jest po prostu za mało. Albo urządzenia są już leciwe i wymagają pilnej wymiany.

Epidemia koornowariursa pokazała jak bardzo służba zdrowia jest niedoinwestowania. Musimy wyciągnąć wnioski z tej lekcji. Dodatkowe środki nie rozwiążą wszystkich problemów. Jednak nawet najdłuższą podróż trzeba zacząć od pierwszego kroku. Każdy pacjent, którzy otrzyma lepszą pomoc wart jest realizacji projektu.

Projekt nie określa konkretnego sprzętu jaki ma być zakupiony. Sam personel medyczny wie najlepiej czego potrzebuje żeby skutecznie wykonywać swoją pracę. Dlatego magistrat powinien podjąć decyzje o wyborze konkretnych urządzeń po przeprowadzeniu konsultacji z władzami szpitali ich pracownikami. Konieczna jest również dokładna analiza potrzeb poszczególnych placówek, aby pomoc trafiła tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z efektów realizacji zadnia pośrednio skorzysta każdy mieszkaniec. Dzięki zakupionemu sprzętowi zwiększy się  poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia medycznego. Dlatego projekt spełnia formalne kryterium ogólnodostępności.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup urządzeń i wyposażenia 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup urządzeń i wyposażenia Realizacja zadnia I-IV kwartał 2021
1 280 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×