Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 9:

Rowerem, na rolkach i pieszo do pociągu KOLEI MIEJSKIEJ

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Celem projektu jest też szersze niż dotąd zaangażowanie się samorządu Krakowa w rozwój SKA, o co apeluje wiele środowisk Mieszkańców i ekspertów oraz Sejmik Województwa. Działania te mają też na celu wzmocnienie więzi łączących Kraków z pozostałymi gminami Województwa Małopolskiego, w tym zwłaszcza zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, co wzmocni metropolitarne funkcje naszego miasta i przyczyni się do jego rozwoju – stąd promowanie podróży koleją również do sąsiednich miejscowości.
Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez:
1) Ustawienie stojaków rowerowych i na hulajnogi przy stacji Kraków Olsza (rejon ul. Otwinowskiego), na parkingu przy Cmentarzu Grębałów jak najbliżej stacji oraz montaż stojaka na hulajnogi w pasie drogowym przy ul. Organki, aby zachęcać krakowian do przyjechania rowerem w rejon przystanku, zostawienia roweru na profesjonalnym stojaku (nie „wyrwikółko”) i poruszania się pociągiem zwłaszcza w ruchu międzydzielnicowym.
2) Ustawienie ławek w pobliżu przystanków kolejowych tam gdzie ich brakuje, w takich miejscach, do których da się w miarę dogodnie dojechać na rolkach. Istotą projektu jest zachęcanie krakowian do integracji różnych środków przemieszczania się z przemieszczaniem się koleją, w tym również integracji rolki + kolej. W przypadku dojazdu na przystanek na rolkach konieczna jest zmiana obuwia. Ustawione w optymalnych ku temu miejscach ławki są dla rolkarzy tym, czym stojaki rowerowe dla rowerzystów. Ławki powinny być drewniane, z oparciem, w miarę możliwości autor projektu wnioskuje o doczepienie do nich kluczy imbusowych, które są podstawowym narzędziem dla rolkarzy – niezbędnym przy dokręcaniu lub wymianie kółek.
3) Oznakowanie na terenie całego miasta tras rolkarskich tabliczkami 200x200 z ikoną rolki. Tabliczki montowane na ocynkowanym słupku używanym do montażu znaków drogowych. Każda trasa rolkarska będzie posiadać swoje unikatowe oznaczenie kolorystyczne. Oznakowanie na terenie miasta tras rolkarskich pozwoli na promocję wśród mieszkańców poruszania się na rolkach, doprowadzi do uporządkowania korytarzy poruszania się rolkarzy na terenie miasta, zwiększy świadomość mieszkańców o istnieniu tras rolkarskich, a w konsekwencji będzie stanowić poszerzenie oferty transportu z wykorzystaniem urządzeń transportu osobistego. Oznakowanie istniejących tras rolakrskich może zwiększyć bezpieczeństwo poruszania się na rolkach. Oznakowanie tras rolkarskich stanowiłby uzupełnienie systemu informacji o charakterze miejskim. Proponowane lokalizacje wskaże ZTP uwzględniając Uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego. W przypadku wątpliwości, ZTP będzie w kontakcie z pomysłodawcą.

4) Zorganizowanie przez Biuro Prasowe UMK i ZTP we współpracy z wnioskodawcą cyklu informacji publikowanych na stronach internetowych miasta i „Razem w Ruchu” promujących korzystanie z kolei w ruchu międzydzielnicowym w granicach miasta, a także do sąsiednich miejscowości. W tym rozsyłanie tych materiałów dziennikarzom, publikowanie ich w miejskich i dzielnicowych biuletynach, np. Krakow.pl. Wnioskodawca deklaruje chęć nieodpłatnej pomocy w przygotowaniu takich materiałów. Absolutną zasadą powinno być, że tego typu materiały informacyjne i promocyjne nie powinny być sygnowane nazwiskami autorów, w tym również przedstawicieli władz publicznych i urzędników, powinny być napisane w sposób maksymalnie neutralny i bezosobowy, aby zachować bezstronność i transparentność.
 

 
 


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miasto Kraków bierze aktywny udział w rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej – m. in. buduje przystanki SKA, jest uczestnikiem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Wiele środowisk uważa jednak, że samorząd Krakowa powinien w większym niż dotychczas stopniu zaangażować się we wsparcie i rozwój SKA oraz we wsparcie integracji SKA z ruchem pieszym, rowerowym i rolkarskim. Wobec takich oczekiwań naturalnym jest, że grupa mieszkańców pragnie im sprostać poprzez wspaniałe narzędzie jakim jest budżet obywatelski. Bardzo dużą inwencją twórczą musieli się wykazać autorzy tego projektu, by odpowiedzieć na potrzeby Mieszkańców oczekujących zaangażowania się Miasta w rozwój SKA, a równocześnie zmieścić się w formalnych ramach budżetu obywatelskiego biorąc pod uwagę fakt, że nie możemy wprost działać na terenie kolei (bo to nie są grunty miasta), a projekty muszą być realizowane w cyklu jednorocznym. Stąd pomysł na uwzględnione w projekcie działania okołokolejowe, mieszczące się w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Powinny one przynieść skutek w postaci popularyzacji kolei aglomeracyjnej, integracji kolei z innymi środkami przemieszczania się, a także przynieść inne korzyści dla Krakowa i jego Mieszkańców.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ławki dla rolkarzy i nie tylko Ustawienie ławek dla rolkarzy i innych użytkowników w pobliżu przystanków kolejowych 60 000,00 PLN
Tablice informacyjne Tabliczki informacyjne, o których mowa w projekcie. ok 240 tabliczek z ikoną rolki 60 000,00 PLN
Stojaki rowerowe i na hulajnogi Ustawienie stojaków na rowery (ok. 8 szt) oraz na hulajnogi - 3 szt. (każdy umożliwiający przypięcie 10 szt hulajnóg) wraz z niezbędnym wybrukowaniem 3 400,00 PLN
123 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Ustalenie szczegółowych lokalizacji oraz dokonianie koniecznych uzgodnień I-II kw. 2021
Realizacja Realizacja zadania III-IV kw. 2021 roku
Charakterystyka długoterminowych skutków: Powstanie stojaków na rowery i hulajnogi oraz ławek w rejonie stacji SKA ułatwiających korzystanie z kolei.
powrót