Projekt ogólnomiejski NR 10:

ZIELONA KRUPNICZA: POŁĄCZMY PARK JORDANA Z PLANTAMI

Projekt odrzucony: Złożona propozycja zadania zakłada budowę przejazdu rowerowego z ul. Krupniczej przez aleje Trzech Wieszczów do ul. Ingardena. W celu realizacji wskazanego zakresu konieczne jest w pierwszej kolejności wykonanie koncepcji, następnie wielobranżowego projektu (z uwzględnieniem projektów zmiany organizacji ruchu – stałej i czasowej, odwodnienia, przekładek kolidującego uzbrojenia, ewentualną koniecznością wycinki zieleni wysokiej, etc.) i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Ze względu na koordynację sygnalizacji w ciągu al. Mickiewicza, program sygnalizacji nie będzie umożliwiać przekraczania obu jezdni jednoetapowo, dlatego niezbędne będzie zaktualizowanie projektu sygnalizacji świetlnej w dowiązaniu do istniejących programów sygnalizacji na ciągu, zaktualizowanie koordynacji na całym ciągu Alei Trzech Wieszczów oraz wgranie poprawnego programu wraz z dostosowaniem ustawień Systemu Sterowania Ruchem do wprowadzonych rozwiązań (możliwe prace: montaż nowych i/lub przestawienie istniejących masztów, wymiana blend, zmiana i uzupełnienie lokalizacji detekcji, modernizacja urządzenia sterującego). Z uwagi na bezpieczeństwo i poprawę czytelności proponowanego zadania, zasadne jest wydzielenie pasa filtrującego i miejsca dla bezpiecznego oczekiwania rowerzysty na sygnał zezwalający w obu ulicach, tj. w ul. Krupniczej i ul. Ingardena. Mając na uwadze powyższy zakres, brak jest możliwości przygotowania i realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego, tym samym brak jest spełnienia wymogu § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.02.2020 r., który stanowi, że realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, dlatego złożoną propozycję zadania opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Krupnicza, Ingardena

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie wygody i bezpieczeństwa korzystania z ul. Krupniczej i połączeniu jej poprzez budowę wygodnego i bezpiecznego przejazdu rowerowego przez Al. Trzech Wieszczów z ul. Ingardena i dalej z parkiem Jordana. Realizacja projektu stworzy też dogodne połączenie ścisłego centrum miasta i Plant z budynkami uczelni w okolicy ul. Ingardena.

 
Projekt polega na przebudowie skrzyżowania z aleją Mickiewicza – wraz z utworzeniem bezpośredniego przejazdu i asfaltowej drogi rowerowej o szerokości 3 metrów przez aleję Mickiewicza na wzór przejazdów rowerowych i rozwiązań zastosowanych w ciągu ul. Smoleńsk – przecięcie al. Krasińskiego – Dunin-Wąsowicza oraz modernizacji obydwu sygnalizacji świetlnych.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przejazd rowerowy Krupnicza - Ingardena jest częścią punktu "BRAMY DO MIASTA – ALEJE 3 WIESZCZÓW" wchodzącego w skład "Kontraktu 100 rozwiązań". Obecnie rowerzyści nie są w stanie pokonać legalnie tego skrzyżowania i w związku z tym są zmuszeni do korzystania z przejazdów na skrzyżowaniu Al. Mickiewicza z ul. Reymonta lub też z trudnej dla rowerzystów ulicy Piłsudskiego. Dzięki budowie przejazdu rowerowego spadnie liczba konfliktów pieszych z rowerzystami.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt przebudowy i realizacja 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt przebudowy i realizacja 2021

Galeria

100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×