Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 18:

Krakowiaku, przemów im do rozsądku!

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Naszym celem jest jest poszerzenie umiejętności prowadzenia dialogu oraz polepszenie kultury wypowiedzi.
Pomysł zakłada zorganizowanie weekendowych warsztatów/szkoleń dla młodzieży szkół średnich (licea, technika,
szkoły branżowe) w cyklu: 2 razy w miesiącu dla 2 grup po 16 osób. Czas trwania jednych  zajęć to 3 godziny zegarowe.
Zakładamy realizację zajęć sobotnich z uwzględnieniem okresu ferii i wakacji.
Po zakończeniu cyklu zajęć osoby aktywnie uczestniczące w nich otrzymają certyfikaty ukończenia wyżej
wymienionych zajęć.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podczas zajęć Krakowskiej Akademii Samorządności odbywają się tego typu zajęcia i cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród uczestników. Wiele osób ocenia te warsztaty jako jeden z ciekawszych punktów
programu KASu. W części krakowskich szkół średnich odbywają się zajęcia o podobnej tematyce, niestety osoby
uczęszczające do innych szkół nie mają możliwości wzięcia udziału w takich zajęciach.  Z uwagi na to chcemy zorganizować cykl
warsztatów/szkoleń, aby każda osoba zainteresowana tym tematem miała możliwość uczestniczenia w
zajęciach.
Grupa docelowa projektu: uczniowie krakowskich szkół średnich (licea, technika, szkoły branżowe)
Liczba beneficjentów: przewidziano dwie grupy po 16 osób każda. Aby nie tracić wolnych miejsc (na wypadek
nieobecności uczestnika) przewidziano rekrutację w trybie ciągłym na każde kolejne warsztaty

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynajęcie prowadzących Wynajęcie osób prowadzących zajęcia przez 18 tygodni x 6 godz. zegarowych dziennie 18 000,00 PLN
Wynajęcie pomieszczenia Wynajęcie pomieszczenia na warsztaty 10 000,00 PLN
Materiały szkoleniowe Potrzebne, dodatkowe materiały do zajęć w tym napoje i przekąski 6 000,00 PLN
Promocja i rekrutacja Materiały promocyjne oraz rekrutacyjne do projektu 7 000,00 PLN
Merytoryczne opracowanie konspektu Przygotowanie scenariusza zajęć 7 000,00 PLN
48 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg, Organizacja sali i ustalenie harmonogramu zajęć Organizacja sali i terminów odbywania się zajęć. 1. połowa 2021
Rozpoczęcie zajęć Organizacja sali i terminów odbywania się zajęć. od II kwartału 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt „Krakowiaku, przemów im do rozsądku!”, adresowany do młodzieży krakowskiej, skupia się na rozpowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności z zakresu publicznego przemawiania. Poprzez cykl bezpłatnych warsztatów, uczniowie szkół ponadpodstawowych zyskają biegłość w trudnej sztuce prowadzenia dyskusji merytorycznych. W dalszej perspektywie rozwijanie wspomnianych kompetencji przyczyni się do podniesienia poziomu debaty publicznej wśród młodzieży oraz wpłynie na rozwijanie kultury dialogu. Projekt zawiera zasadną kalkulację kosztów oraz harmonogram spotkań. Projekt spełnia zasady ogólnodostępności efektów realizacji zadania.
powrót