Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 15:

LEŚNY PARK TETMAJERA

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki gminne w rejonie ul.Tetmajera zgodnie z koncepcją parku opracowaną dla ZZM z 2018 r. I etap - możliwy do realizacji

Opis projektu

Proponowany obszar przyszłego parku ma niezwykłe walory przyrodnicze, widokowe i kulturowe, konieczne do zachowania dla przyszłych pokoleń krakowian. Park miałby mieć bardzo naturalistyczny charakter oparty na koncepcji, opracowanej dla ZZM, w 2018 roku i powstać w wielkiej dbałości o przyrodę. Obecnie, obszar ten stanowią niemal wyłącznie tereny zielone, niestety trudno dostępne i niezagospodarowane oraz staw. Brak jest jakichkolwiek ścieżek, a roślinność nigdy nie była pielęgnowana. Koncepcja parku obejmuje powstanie leśnego placu zabaw (wydrążone pnie, leśny tor przeszkód z linami, urządzenia zabawowe w formie dzikich zwierząt), pasieki edukacyjnej, montaż urządzeń sportowych i tzw. „ścieżkę zdrowia”, ogród bronowicki przywodzący na myśl dawne ogrody, ogród sensoryczny obok strefy relaksu a także stworzenie miejsc piknikowych. Koncepcja obejmuje również udostępnienie stawu na którym będą położone drewniane pomosty. Przyszłe ścieżki w formie drewnianych pomostów będą meandrowały między drzewami (żeby ich nie wycinać) lub w formie kładek przebiegać nad wąwozem Strugi Bronowickiej. Pierwszy etap realizacji parku obejmowałby teren lasu lub pasieki edukacyjnej - otwartej dla mieszkańców lub ewentualnie etap bronowicki ogród lub urządzenia rekreacyjne i zabawowe. Na terenie przyszłego parku w rejonie ul.Truszkowskiego, położona jest bateria amunicyjna Twierdzy Kraków, w koncepcji wskazana na miejsce spotkań lokalnej społeczności i miejsce organizacji wystaw. Park leśny położony zaledwie 5 km od ścisłego centrum pozwoli mieszkańcom Krakowa złapać wytchnienie na łonie przyrody bez konieczności korzystania z samochodu. Może stanowić idealny cel wycieczek rowerowych lub pieszych ponieważ z łatwością dotrzemy do niego z przystanków komunikacji miejskiej. Natomiast miejscem docelowym będzie naturalny park z leśnym placem zabaw, pasieką, lasem i stawem nad którym będzie można odpocząć.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pomysł aby ten niezwykły obszar zagospodarować i udostępnić dla mieszkańców Krakowa pojawił się kilkanaście lat temu. Została wykonana szczegółowa inwentaryzacja i pierwszy raz pojawiła się nadzieja na pokazanie tego urokliwego miejsca mieszkańcom miasta. Od lat Bronowianie zabiegali o utworzenie parku w tym rejonie, w VIII 2015 roku na Komisji Planowanie Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMK Park Tetmajera zajął 4 miejsce na liście najważniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie terenów zielonych. Następnie wśród studentów Politechniki Krakowskiej został ogłoszony konkurs na najlepszy projekt parku na tym obszarze i z kilkunastu najlepszych projektów, po szerokiej prezentacji, został wybrany najlepszy projekt. W 2018 roku Miasto Kraków zabezpieczyło środki na dokumentację projektową. Zarówno projekty studentów jak również koncepcja Parku były bardzo szeroko konsultowane z mieszkańcami którzy entuzjastycznie podeszli do rozwiązań zaproponowanych przez projektantów i zostały przedstawione podczas Święta Tetmajera. Sprawmy aby rozbudzone nadzieje na park i piękne miejsce rekreacji kilka kilometrów od centrum zaowocowały powstaniem nowego parku.
Aktualnie w budżecie miasta zabezpieczono środki na wykonanie, w ślad za projektem koncepcyjnym, projektu budowlanego. Projekt będzie etapowany tzn. możliwe będzie wykonanie jakiegoś etapu parku na który pozwolą środki BO.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Porządkowanie terenu, nasadzenia drzew i kwiatów, pasieka lub urządzenia zabawowe i sportowe I etap możliwy do realizacji w 2021 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Porządkowanie terenu, nasadzenia drzew i kwiatów lub pasieka lub urządzenia zabawowe i sportowe I etap możliwy do realizacji w 2021 rok 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie parku. Inwestycja podniesie walory estetyczne otoczenia oraz stworzy komfortową i użyteczną przestrzeń dla użytkowników, a co za tym idzie zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, będzie spełniał funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, która zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu i integracji społeczeństwa. Ponadto zielona enklawa będzie zapobiegać letniemu nadmiernemu nagrzewaniu się miasta.
powrót