Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 3:

ZIELONY BULWAR KONOPNICKIEJ

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Konopnickiej

Opis projektu

Nadanie ulicy Konopnickiej charakteru reprezetacyjnego bulwaru miejskiego poprzez nasadzenie szpalerów drzew i krzewów po obu stronach ulicy oraz krzewów i bylin w pasie między jezdniami. Charakter ciągu należy utrzymać w stylu śródmiejskim ze względu na jego położenie w śródmieściu funkcjonalnym.

Realizacja koncepcji wpisuje się w rozbudowę sieci ulic obudowanych zielenią urządzoną – tzw. „zielonych alei”  zapisanej w Studium Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa.

Główne kierunki działań i charakterystyka zmian zostały zaznaczone na załączonych wizualizacjach.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt po zmianach zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie ulica Konopnickiej jest bardzo intensywnie eksploatowana poprzez szybki ruch tranzytowy, co stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia i hałasu dla mieszkańców w tym szczególnie osób starszych i dzieci. Ze względu na położenie w centrum miasta ulica służy również jako trakt rowerowy i pieszy bez odpowiedniej ochrony od zanieczyszczeń komunikacyjnych. Ponadto w lecie staje się wyspą ciepła nieposiadając wysokiej zieleni, która mogłaby chronic ten teren przez nadmiernym nagrzewaniem się.
 

W realizacji projektu należy wziąć pod uwagę sąsiedztwo Centrum Kongresowego, planowanej Kładki Kazimierz-Ludwinów oraz utworzenie Parku Ujścia Wilgi. Zielony Bulwar Konopnickiej będzie łączyć te wszystkie obszary w spójną sieć atrakcyjnych, zielonych terenów dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Ciąg zielonego bulwaru wpisuje się również w potrzebę rewitalizacji osiedla Podwawelskiego, z którym projekt sąsiaduje. Realizacja projektu umożliwi w przyszłości rozwój obszaru rekreacyjnego, a dodatkowo ma szansę stworzyć i nadać nową tożsamość dla obszaru całego Ludwinowa rozwijając jego śródmiejsko-zielony charakter i tworząc przykładowy obszar mieszkalny w Krakowie.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Projekt kompleksowy zagospodarowania uliy Konpnickiej 40 000,00 PLN
Nasadzenia i mała architektura Zasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ulicy Konopnickiej wraz z ustawienim małej architektury 550 000,00 PLN
590 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie projektu nasadzeń i małej architektury I - II kwartał 2021
Realizacja Wykonanie nasadzeń, zakup i montaż elementów małej architektury III-IV kwartał 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nadanie ulicy Konopnickiej charakteru reprezentacyjnego bulwaru poprzez nasadzenia szpalerów drzew, krzewów oraz ustawienie małej architektury. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy estetyki terenu, zmniejszenia hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie również zadowolenia mieszkańców i użytkowników dróg.
powrót