Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 16:

Maseczki z filtrem dla Mieszkańców Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: miasto Kraków

Opis projektu

Projekt polega na zakupie masek ochronnych z filtrem typu FFP3 dla Krakowskich Seniorów. Projekt przewiduje zakup masek z filtrem spełniających standardy w zakresie stopnia filtracji określoną normą europejską EN 14683. Maski zostaną zakupione w ilości sztuk 1000 ( jeden  tysięcy ) szt na obszar 9 Dzielnic Miasta Krakowa. Łącznie 9000 szt maseczek. Maski zostaną dostarczone do siedzib 9 Dzielnic Miasta Krakowa. Radni Dzielnic przeprowadzą dystrybucję maseczek wieszając ogłoszenia na tablicach informacyjnych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Mieszkańcy będą mogli odebrać maseczki w siedzibach Dzielnic II, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XIV, XVIII Miasta Krakowa. Każdy chętny mieszkaniec będzie mógł odebrać jedną maseczkę. Maseczki dedykowane dla osób w wieku 50+ , jako grupy szczególnie narażonej na powikłania i ciężki przebieg w zakażeniu koronawirusem i grypą sezonową. Dystrybucja maseczek będzie się odbywała do wyczerpania zapasów. Maski będą również wykorzystywane przez Mieszkańców w czasie wzmożonego zanieczyszczenia powietrza.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Szczególnie w czasach epidemii koronawirusa ważna jest profilaktyka.Po ustaniu epidemii koronawirusa Mieszkańcy będą używać maseczek jako maseczek antysmogowych oraz w czasie wzmożonych zachorowań na grypę sezonową. Ważnym jest propagowanie zachowań profilaktycznych wśród mieszkańców szczególnie narażonych na zarażenie koronawisusem i  grypą sezonową.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup maseczek zakup 9000 szt maseczek z filtrem ( zakładany koszt maseczki 50 zł ) 450 000,00 PLN
450 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup maseczek zakup 9000 szt maseczek oraz dystrybucja do określonych siedzib Dzielnic Miasta Krakowa 1 kwartał 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zakup maseczek ochronnych z filtrem typu FFP3 zgodnych z normą europejską EN 14683 dla mieszkańców dziewięciu Dzielnic Miasta Krakowa. Planowany jest zakup 9 000 maseczek ochronnych, po 1 tysiąc dla każdej z dziewięciu dzielnic. Każdemu chętnemu mieszkańcowi będzie przysługiwała jedna maseczka. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 450 000,00 zł.
powrót