Projekt ogólnomiejski NR 72:

GRILL W MIEŚCIE

Projekt odrzucony: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako realizator projektu dwukrotnie kontaktował się z wnioskodawcą w celu wskazania lokalizacji realizacji projektu. Wnioskodawca nie wskazał lokalizacji i nie odpowiedział próbę kontaktu. Z uwagi na powyższe projekt opiniuje się negatywnie. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §10, ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu: m.in.: miejsce realizacji projektu. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt "GRILL w mieście" zakłada powstanie w razie możliwości w każdej dzielnicy, na wyznaczonym obszarze, miejsc przeznaczonych do rozłożenia i rozpalenia grilla. W wskazanym miejscu znajdować się będzie mała architektura, kosz, umożliwiający segregowanie śmieci oraz tablica z regulaminem. W centralnym punkcie stworzony zostanie plac dostosowany do możliwości ustawienia własnego przenośnego grilla. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Stworzenie kilku miejsc w Krakowie, przeznaczonych do rozpalania własnego, przenośnego lub jednorazowego grilla poprawi bezpieczeństwo korzystania z tego typu wypoczynku oraz umożliwi mieszkańcom naszego miasta, nieposiadającym własnych działek czy miejsc pozwalających na rozpalenie grilla i na spędzenie czasu ze znajomymi świeżym powietrzu.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie robót budowlanych 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami pierwsza połowa 2021
Realizacja Wykonanie robót budowlanych druga połowa 2021
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×