Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 27:

Rzeźba plenerowa

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Miasto Kraków - ulice, parki, tereny zielone.

Opis projektu

Celem projektu jest prezentowanie aktualnej sztuki rzeźbiarskiej krakowskich twórców. Głównym założeniem idei jest instalowanie rzeźb w miejscach wytypowanych przez Miasto - czyli - w różnych zaułkach miejskich, na ulicach, trawnikach, w parkach. Do miasta należałoby przygotowanie odpowiednich, mniejszych i większych postumentów do mocowania dzieł rzeźbiarskich. Cały projekt polegał by na tym, że w miejsca te artyści montowali by za darmo na okres jednego roku swoje prace. Prace te wstępnie kwalifikowane byłyby przez komisję, / np. przy ZPAP/,  która określi głównie bezpieczeństwo jej usytuowania.  Istniała by możliwość pozostawienia na dłużej lub nawet na stałe dzieł, które zostały by dobrze przyjęte przez społeczeństwo i mogły by być zakupione przez Miasto lub inny podmiot /sponsor/. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miasto Kraków, Miasto Sztuki- dzisiaj to już abstrakcja. Poza piękną architekturą, tłumem turystów, wszechobecnej komercji - nic się nie dzieje. Pytam się gdzie ta sztuka?  Czy leżąca głowa Mitoraja, która w sondażu Mieszkańców stać powinna przed Galerią Krakowską, na co się autor nie zgodził, ma być ostatnim elementem dzisiejszej sztuki Krakowa? A może koszmarna w ocenie społeczeństwa fontanna?  Celem projektu jest ożywienie sztuki w Mieście, nie sztuki okazjonalnej ale stałej i wzbogacającej przestrzeń miejską. Dajmy Artystom szansę zaistnienia i prezentacji. To w latach PRL-u Artystów zachęcano by "wychodzili" z pracowni ze swoimi pracami. Przykładem tu może być prezentacja rzeźb Tarczewskiego w Parku Krakowskim.  Gdzie na przygotowanych cokołach Autor ustawił swoje prace, które do dziś zdobią tą przestrzeń. 
Proponowany projekt da Artystom potrzebę twórczości i swego istnienia.  Na pewno wygranym również tu będzie  Miasto Kraków, które może odzyska swój charakter Miasta Sztuki.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Postumenty Beton z fundamentem z wypuszczonymi kotwami. 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Postument Na przygotowanym postumencie instalacja rzeźby 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: W związku ze zgłoszeniem do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego projektu Rzeźba plenerowa, zakładającego prezentację aktualnej sztuki rzeźbiarskiej w przestrzeni miejskiej Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje pozytywną opinię dot. jego realizacji. Sztuka w przestrzeni publicznej wzbogaca ją, zdobi, intryguje, ale też zachęca do kontemplacji, czy wspólnej interakcji. Równocześnie tut. Wydział zasięgnął opinii Zarządu Zieleni Miejskiej i przekazuje następujące uwagi: 1/ Ze względu na brak wskazania konkretnego miejsca realizacji projektu przez Wnioskodawcę, a także niewiadomą dotyczącą kontekstu tematycznego rzeźb, ich wymiarów, trudno na tym etapie wskazać reprezentatywne przestrzenie miasta na jego realizację. Rzeźby jako obiekty małej architektury w oparciu o obowiązującą od 1 lipca 2020 r. tzw. „Uchwałę krajobrazową” mają dopuszczoną wysokość do 6 m w I i II strefie (zał. graficzny do uchwały), w III strefie do 3,5 m. Projekt wymaga przeanalizowania przestrzeni miasta pod względem możliwości formalnych i przestrzennych do ekspozycji rzeźb. 2/ W przypadku realizacji projektu należałoby z góry określić zakres kwot na utrzymanie rzeźb plenerowych, wziąć pod uwagę niezbędne prace, które mogą być konieczne dla ich zachowania w należytym stanie, takie jak np. usunięcie graffiti, czyszczenie, impregnacja, wymiana zniszczonych elementów, usunięcie aktów wandalizmu. Ceny za takie usługi są zależne od zastosowanych materiałów i technologii, w jakich jest wykonana rzeźba. Co więcej, każdorazowo należy wziąć pod uwagę wytyczne dla konkretnej rzeźby, biorąc pod uwagę specyfikę jej wykonania oraz sporządzaną dla niej dokumentację, która określi, w jaki sposób czyścić i naprawiać rzeźbę. 3/ Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż rzeźby będą zmieniane corocznie. W takiej sytuacji nie ma pewności, czy postument nie ulegnie uszkodzeniu podczas wymiany rzeźb i czy w związku z tym nie będzie konieczne poniesienie dodatkowych kosztów związanych z naprawą. 4/ W przypadku gdy projekt Rzeźba plenerowa zostanie przegłosowany w Budżecie Obywatelskim, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnosi, z uwagi na charakter zadania, o przekazanie go do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej, jednostce w zarządzie której znajdują się rewitalizowane i modernizowane aktualnie parki i pasy zieleni. W związku z powyższym w procesie akceptacji wyboru rzeźby, istotne znaczenie będzie miała opinia Zarządu Zieleni Miejskiej. W przypadku realizacji projektu BO konieczne będzie uzgodnienie w ww. Zarządzie dokumentacji projektowej.
powrót