Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 20:

Zróbmy PARK PRZY ŁOKIETKA

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: na działce nr. 55 obręb K-45 Kraków Krowodrza, pomiędzy ulicami Łokietka, Składowa i Oboźna

Opis projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu zielonego pomiędzy ulicami: Łokietka, Składową i Oboźną.

Składają się na niego:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zagospodarowania parku, w tym projekt alejek, małej architektury, placu zabaw oraz zieleni.

2. Pielęgnacja i wzbogacenie zieleni:

a. zachowanie istniejącej roślinności

b. zabezpieczenie drzew stwarzających zagrożenie

c. dodatkowe nasadzenia odpowiednio dobranych roślin, aby kwitły cały rok, z uwzględnieniem i zachowaniem fiołkowej łąki

3. Prace porządkowe, w tym:

a. usunięcie pozostałości po ogrodzeniach wokół i wewnątrz parku

b. usunięcie śmieci, prętów, gruzu, betonu i pozostałości po budynkach

c. zamalowanie graffiti

4. Wyrównanie alejek

5. Montaż małej architektury, czyli:

a. ławek

b. koszy na śmieci (w tym w miarę możliwości do segregacji odpadów)

c. leżaków i hamaków miejskich

6. Montaż elementów rekreacyjnych wpisujących się w półdziki charakter parku.

 

Projekt ma zostać wykonany ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej zieleni i być jak najbardziej naturalistyczny.

Projekt wykonawczy powstanie po spotkaniach z lokalnymi mieszkańcami, z uwzględnieniem zawartych we wniosku BO elementów.

Projekt powstał przy współpracy Natalii Schmidt-Polończyk, Alicji Żenczykowskiej, Kuby Korneckiego i Tomasza Dziedzica.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ten nowo zakupiony przez miasto teren jest jedynym zielonym obszarem wśród gęsto zbudowanego osiedla.

Powinien on zostać dostosowany do potrzeb mieszkańców, a jego przystosowanie wymaga wprowadzenia zaproponowanych w projekcie rozwiązań.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień 150 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 750 000,00 PLN
900 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień I - VII 2021
Realizacja Wykonanie robót budowlanych VIII - XII 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Po ponownej weryfikacji tut. Jednostka rekomenduje przywrócenie projektu po wprowadzeniu zmian uzgodnionych z Wnioskodawcami. Realizacja projektu podniesie walory estetyczne okolicy oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i ich integrację.
powrót