Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 24:

STREFA DEBIUTÓW DLA PROJEKTANTÓW DESIGNU

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Inicjatywa w większości nie wymaga jednego miejsca (projektanci tworzą propozycje w swoich pracowniach). Wernisaż Strefy Debiutów miałby się odbyć w Forum Designu, z siedzibą przy al. Focha 1

Opis projektu

Strefa Debiutów to nowatorska propozycja skierowana do niezależnych Twórców chcących sprzedawać i promować swoje produkty. To również inicjatywa dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą jak wdrożyć swoje dzieło do produkcji, czy wprowadzić je do szerszej sprzedaży.
Strefa Debiutów to projekt istniejący od dwóch lat, konsolidujący różne podmioty związane z designem, w otoczeniu twórczości, biznesu oraz nauki. Jako przedsięwzięcie skierowane do twórców, Strefa jest pierwszym realizowanym w Polsce projektem łączącym w sobie trzy podstawowe zadania: promocję
projektantów, stałą ekspozycję, oraz sprzedaż.

 
Podstawowe działania:
• Projektant zgłasza się z prototypem lub projektem - dostarcza wszelkie dane techniczne i
zdjęcia;
• Opiekun SD po zaakceptowaniu projektu umieszcza go na ekspozycji przez miesiąc i podpisuje
umowę partnerską z projektantem;
• Opiekun ma miesiąc by przesłać zdjęcia i projekty do firm współpracujących;
• Współpracownicy wybierają projekty które chcieliby wdrożyć i podpisują umowę z SD dotyczącą
danego projektu;
• Opiekun SD kontaktuje projektanta z danym współpracownikiem;
• SD w godzinach otwarcia jest stałą ekspozycją/wystawą obsługiwaną przez zatrudnionych przez Forum Designu pracowników, którzy dbają o ekspozycję, opowiadają o produktach i projektantach;
• W listopadzie we wnętrzach Forum Designu organizowany jest wernisaż prezentujący prace uczestników podczas której jury wyłoni i nagrodzi wybrane projekty.
 
Do tej pory przeprowadzono 2 edycje Strefy Debiutów dzięki wsparciu Miasta (w ramach Sztuki do Rzeczy) i prywatnych sponsorów. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Głównym celem jest pomoc początkującym twórcom w promocji ich projektów poprzez:
• Stworzenie dla nich bezpłatnej ekspozycji którą będą mogli oglądnąć turyści i mieszkańcy Krakowa;
• Dzięki nawiązanej współpracy w ramach Strefy Debiutów i Forum Designu z dużymi polskimi
producentami – stała wysyłka ich projektów do odpowiednich osób, które jeśli projekt się spodoba,
będą się starać wdrożyć go do produkcji przy naszej pomocy;
 
Rezultatem stworzenia Strefy Debiutów będzie realna pomoc początkującym designerom, ożywienie relacji twórca – produkcja, danie możliwości mieszkańcom Krakowa i turystom poznania realiów pracy twórczej początkujących designerów, stworzenie ciekawej wystawy na mapie kulturalnego Krakowa, pobudzenie do działania i wymiany informacji w środowisku designerów oraz promocja designu w Krakowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prototypy/eskopozytory Wykonanie prototypów z nadesłanych projektów 5 000,00 PLN
Promocja na etapie naboru prac Projekty i wydruk materiałów, banery, reklama w sieci i prasie branżowej, organizacja wydarzeń online, 3 500,00 PLN
Promocja na etapie wystawy Projekty materiałów, wydruk plakatów, roll upa, reklama w prasie branżowej i lokalnej, przygotowanie informacji prasowych, promocja w mediach społecznościowych 4 000,00 PLN
Wernisaż organizacja wernisażu: obsługa, wynajem sali, catering, prezentacja, oprawa muzyczna, transport prac, prowadzący 6 000,00 PLN
Nagroda Nagroda dla Twórcy projektu docenionego przez jury 10 000,00 PLN
Obsługa wynagrodzenie organizatorów w trakcie trwania naboru/prac jury 4 000,00 PLN
32 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowania Promocja inicjatywy 01.01.2021-01.09.2021
Nabór Projektant zgłasza się z prototypem lub projektem - dostarcza wszelkie dane techniczne i zdjęcia; Jeśli nie ma prototypu jest to czas na jego przygotowanie 01.03.2021-30.09.2021
Pośrednictwo między projektantem, a producentem (próba nawiązania współpracy) Opiekun SD po zaakceptowaniu projektu umieszcza go na ekspozycji przez miesiąc, pośredniczy w kontakcie z potencjalnymi producentami. 01.04.2021-31.10.2021
Przygotowanie wystawy i wernisażu prac z pośród wszystkich nadesłanych prac, jury złożone z ludzi sztuki, wykładowców akademickich i artystów wybiera ich zdaniem najciekawszy projekt, który zostanie wyróżniony na wernisażu wystawy 01.11.2021-30.11.2021
Wersnisaż Wernisaż prac wyróżnionych przez jury 11/12.2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt opiniuje się pozytywnie. Strefa Debiutów to nowatorska propozycja skierowana do niezależnych Twórców chcących sprzedawać i promować swoje produkty. Głównym celem jest promocja początkujących twórców, poprzez przedstawienie ich projektów zarówno szerszej publiczności, jak i osobom odpowiedzialnym za procesy produkcji w największych polskich firmach zajmujących się szeroko pojętym designem. Projekt realizowany był dwukrotnie w ramach wydarzenia organizowanego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Sztuka do rzeczy. Design w Krakowie”. Rezultatem stworzenia Strefy Debiutów będzie realna pomoc początkującym designerom, ożywienie relacji twórca-produkcja.
powrót