Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 14:

Zielone Płuca Krowodrzy

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 5 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń m.in drzew, krzewów i bylin na terenie Dzielnicy V Krowodrza, według wskazań Rady Dzielnicy V Krowodrza w konsultacji z projektodawcą. 


Wnioski i sugestie mieszkańców kierowane do Rady Dzielnicy V Krowodrza są zbierane przez Komisję Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy i dzięki temu projektowi będą mogły być zrealizowane, do wysokości środków (100 000 zł). 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie występuje duża potrzeba stworzenia nowych miejsc zielonych oraz rewitalizacja już istniejących. Ważnym elementem projektu jest, aby to właśnie sami mieszkańcy mogli decydować o lokalizacjach nasadzeń. Ich zaangażowanie w organizację i dbałość o wspólną przestrzeń jest fundamentem dla idei Budżetu Obywatelskiego, jak i funkcjonowanie Dzielnic Miasta Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nasadzenie drzew, krzewów i bylin Zgodnie z wytycznymi Rady Dzielnicy V Krowodrza i cennikiem BO. 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz konieczna pielęgnacja. Nasadzenia będą prowadzone, zgodnie ze wskazaniami Dzielnicy V Krowodrza, do wyczerpania środków, zgodnie z zasadami i terminami prowadzenia nasadzeń wybranych gatunków roślin. 2021 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeprowadzenie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Przyczyni się to do poprawy estetyki oraz jakości powietrza na terenie Dzielnicy V, a co za tym idzie samopoczucia mieszkańców, którzy chętnie będą spędzać czas na łonie natury.
powrót