Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 62:

Zielone dachy na budynkach publicznych

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: pl. Wszystkich Świętych 3-4ul. Sarego 4ul. Biskupia 18ul. Stachowicza 18ul. Lubelska 27ul. Mogilska 41ul. Grunwaldzka 8ul. Kasprowicza 29al. Powstania Warszawskiego 10Rynek Podgórski 1ul. Dekerta 24

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów na dachach budynków będących własnością Gm. Miejskiej Kraków a użytkowanych przez Wydziały UMK lub jedn.miejskich. Zielone dachy mają wiele zalet, dotyczą one kwestii ekolog., gospodar. i społecznych.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zielony dach posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Należą do nich m.in. gromadzenie wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, regulacja temperatury wewnątrz budynku, udział w oszczędnościach energetycznych, jak również zwiększona rożnorodość gatunkowa w miastach. Ponadto, zielone dachy stanowią część budownictwa odpornego na zamiany klimatyczne. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu są zdecydowanie szczęśliwsi niż gdyby przebywali w szarym, betonowym. Poniżej, przybliżymy poszczególne korzyści jakie niosą ze sobą zielone dachy.

 

Gromadzenie wody deszczowej

Zielony dach chłonie wodę deszczową poprzez buforowanie jej w warstwie roślinej, podłożu i warstwie drenującej. Opóźnia odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje także przez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz ryzyko powodzi.
 

Oczyszczanie powietrza

Rośliny w zielonym dachu filtrują pyły zawieszone w powietrzu oraz przetwarzają CO2 w tlen. Zielone dachy zdecydowanie przyczyniają się do oczyszczania powietrza.
 

Obniżenie temperatury otoczenia

Rośliny pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite; tak więc pomaga to stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. W odniesieniu do warunków panujących we wnętrzach oznacza to, że klimatyzacja nie musi pracować tak intensywnie, a to z kolei przekłada się na oszczędność energii. I tu również widać dodatkowy, pozytywny wpływ na klimat w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz na temperaturę w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w mieście o 3°C.

 
Zielone dachy zwiekszają efektywność działania paneli słonecznych

Zielony dach przyczynia się do obniżenia temperatury panującej na dachu. Dzięki chłodniejszemu dachowi, zwiększa się efektywność pracy paneli słonecznych, co pozwala na redukcję ogólnych kosztów energii.
 

Zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

Zielony dach jest niczym bariera dźwiękowa dla budynku. Pochłania hałas, tak więc tworzy cichsze otoczenie, zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz.
 

Przedłużenie trwałości dachu

Zielony dach chroni pokrycie dachowe przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wahania temperatury, słońce, deszcz i wiatr. Dwu- lub trzykrotnie przedłuża żywotność dachu, do 60 lat lub nawet dłużej. Inwestycja w zielony dach zwraca się w ciągu od 8 do 21 lat.
 

Podniesienie rynkowej wartości budynku

Naturalny i zrównoważony wygląd, w połączeniu z obniżeniem kosztów energii i przedłużeniem trwałości dachu oznacza wzrost rynkowej wartości nieruchomości.
 

Zwiększenie bioróżnorodności

Różne gatunki rozchodników, ziół, traw i roślin żywicielskich, stanowią wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów. Szczególne znaczenie ma to w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.
 

Utworzenie warstwy ognioodpornej

Cechą naturalną roślin jest zawartość w nich dużej ilości wilgoci. Zielony dach umożliwia stworzenie naturalnej warstwy ognioodpornej na budynku mieszkalnym bądź biurowcu.


Wzrost poziomu dobrego samopoczucia

Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na poziom samopoczucia. Zielone środowisko uspokaja oraz przyczynia się do redukcji stresu.
 

Tworzenie uzdrawiającego środowiska

Zieleń przyspiesza proces zdrowienia pacjentów, co przyczynia się do krótszych pobytów w szpitalu. W zielonym otoczeniu zwiększa się odporność na ból. Tego typu otoczenie nazywane jest również „środowiskiem uzdrawiającym”
 

Więcej kontaktów społecznych to zmniejszona ilość aktów wandalizmu

Praca lub mieszkanie w zielonym otoczeniu jednoczy ludzi. Zielone środowisko podnosi poziom postrzegania i doświadczania go przez odbiorcę . Ma to pozytywny wpływ na spójność społeczną w najbliższym otoczeniu. Obszary charakteryzujące się większą powierzchnią zieleni rzadziej cierpią z powodu aktów agresji, przemocy czy wandalizmu.
 

Już zielone, mniej zabiegów pielęgnacyjnych

Wykorzystując maty wegetacyjne, można stworzyć zielony dach, który od razu zachwyca swoim kolorem. Maty takie są bowiem wstępnie obsadzone roslinnością, która, w momencie dostawy, pokrywa je w co najmniej 90%. Oznacza to również, że chwasty nie mają wielkich szans by się na nich zadomowić, zabiegi pielęgnacyjne zaś, są minimalne. 
 

Oszczędność czasu i pieniędzy

W porównaniu do tworzenia zielonego dachu poprzez sadzenie pojedynczych roślin, ułożenie go z mat wegetacyjnych jest zdecydowanie szybsze i łatwiejsze do wykonania. Dalsze zabiegi pielęgnacyjne są ograniczone do minimum, co oznacza, iż można zoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy!

 
Zabezpieczenie przed erozją

W przypadku dachów, które są wystawione na silne działanie wiatru, prekultywowane maty wegetacyjne gwarantują, że podłoże nie odfrunie podczas np. burzy. Zielony dach posiada trwałą i odporną na erozję warstwę zewnętrzną. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt + realizacja opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami+ realizacja 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt+ realizacja opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami+ realizacja 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów. Inwestycja przyczyni się do obniżenia temperatury i hałasu w otoczeniu, oczyszczania powietrza, gromadzeniu wody deszczowej oraz zwiększeniu bioróżnorodności w mieście.
powrót