Projekt ogólnomiejski NR 30:

Przywrócenie jednokonnych dorożek - fiakrów

Projekt odrzucony: Obecnie, na terenie Rynku Głównego poruszają się dwa typy pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny: victoria oraz lando (przeszklone). Oba typy pojazdów obowiązują od 2013 r. Na mocy zawartych umów cywilnoprawnych z tytułu zajęcia miejsca na postoju stałym oraz wjazdu na drogę wewnętrzną Rynku Głównego, które zostały zawarte na okres 3 lat (2019-2021) pomiędzy Gminą Miejską Kraków a konkretnymi Przedsiębiorcami – Dorożkarzami (na podstawie przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego) każdy Przedsiębiorca - Dorożkarz decyduje o kolorze swojego pojazdu zaprzęgowego. Do wyboru są kolory niżej wymienione (oraz zbliżone do nich), tj. kolor czarny, biały, beżowy, ciemnobrązowy, bordowy, ciemnozielony. Warto dodać, że wygląd pojazdów zaprzęgowych został pozytywnie zaopiniowany przez Plastyka Miasta. Wypracowane rozwiązania w kwestii wyglądu pojazdów zaprzęgowych przyjęły się w środowisku dorożkarskim jak i wśród turystów korzystających z usług przewozu dorożkami. Równocześnie informuję, że w 2013 r. w ramach podjętych działań na rzecz poprawy warunków pracy koni wprowadzono obowiązek ograniczenia wielkości dorożek. Ograniczono długość zaprzęgów do 7 m oraz wprowadzono zakaz wjazdu do Rynku Głównego dorożek, których burty były zwieszone na pasach. Pojazdy te są mniejsze i lżejsze od tych, do których jeszcze parę lat temu były zaprzęgane konie. Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało, że duża liczba Przedsiębiorców-Dorożkarzy musiała zakupić nowe pojazdy spełniające wymogi ustalone przez Gminę Miejską Kraków. Z informacji pozyskanych od Przedsiębiorców – Dorożkarzy wynika, że koszt zakupu pojazdu zaprzęgowego wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niezależnie od powyższego warto dodać, że wszystkie podejmowane przez Miasto czynności w zakresie warunków pracy koni dorożkarskich opierają się na przepisach prawa obowiązujących w tym przedmiocie. W szczególności należy wskazać ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 2020 poz. 638), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) itd. Omawiane pojazdy zaprzęgowe spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w ww. rozporządzeniu, a więc posiadają:- dwa światła pozycyjne barwy białej widoczne z przodu oraz dwa światła pozycyjne barwy czerwonej widoczne z tyłu pojazdu zaprzęgowego, dwa światła odblaskowe barwy białej widoczne z przodu oraz dwa światła odblaskowe barwy czerwonej widoczne z tyłu pojazdu zaprzęgowego (tylne światła odblaskowe mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku nie mniejszej niż 15 cm, zwrócone wierzchołkiem do góry), a także ogumione koła. Zastosowanie ogumionych kół wpływa nie tylko na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, ale sprzyja poprawie dobrostanu koni. Odnosząc się do proponowanego wprowadzenia jednokonnych dorożek informuje, że obecne wykorzystywanie przez dorożkarzy dwóch koni do jednego pojazdu zaprzęgowego pozwala równomiernie rozłożyć obciążenie na każde ze zwierząt (właśnie m.in. z tego powodu są one dobierane wielkością). Natomiast w kwestii „wyglądu” dorożkarzy wyjaśniam, że jednym z obowiązków Przedsiębiorców – Dorożkarzy zawartym w umowach cywilnoprawnych jest noszenie przez nich stroju schludnego i czystego, nawiązującego do tradycji dorożkarstwa krakowskiego (kamizelki, surdutu czarnego lub szarego, itp. w spokojnej kolorystyce, białej koszuli, całość powinna być uzupełniona o stylowe nakrycie głowy). Reasumując powyższe, obecne pojazdy zaprzęgowe umożliwiają optymalną obsługę ruchu turystycznego, wobec czego bezcelowym jest ich likwidacja i przywrócenie jednokonnych dorożek – fiakrów, o których mowa w przedstawionym projekcie.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków Stare Miasto

Opis projektu

Likwidacja "karet" ze Starego Miasta , które nic nie mają wspólnego z tradycją i kulturą Krakowa. To absolutna KOMERCJA I KICZ. My rodowici, wyrośli na kulturze i tradycji naszego Miasta Krakowianie, domagamy się Przywrócenia "Zaczarowanej Dorożki". Jednokonna, czarna dorożka - fiakier z dorożkarzem , jak Ten klasyk branży Jan Kaczara cytujący Gałczyńskiego, w czarnym meloniku /nie cylindrze/, to obraz i piękno Rynku krakowskiego. Prosimy Władze Miasta by przywrócić nam klimat tego miejsca, by zrezygnować z wszechobecnej nachalnej komercji i totalnego braku wyczucia. To nie wymiar dorożki-karety /którym tłumaczy się Miasto/ ma być warunkiem dopuszczenia do działalności, czy idąc dalej paskudne akumulatorowe  wozidło  ma nam zastąpić piękno tego miejsca. KRAKOWIANIE zadbajmy o Nasze Miasto które jest Naszą Małą Ojczyzną.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

03 marca 1855r pojawiają się na rynku krakowskim  jednokonne dorożki, a właściwie FIAKRY  i na stałe  wpisują się w krajobraz miasta - aż do połowy XX wieku. Dorożka była środkiem regularnego transportu miejskiego w odróżnieniu od fiakra który stanowił pojazd wykorzystywany jedynie na zasadach wynajmu. Wielu mieszkańców miasta jeszcze pamięta jak fiakier był normalnym środkiem transportu. Używało jej się jak dzisiejszej taksówki.
Do kompletu jednokonnej , najczęściej czarnej dorożki - fiakra-  przynależał jej dorożkarz. Charakterystyczna postać często ubrana na czarno w płaszczu z peleryną. Nie była to osoba wystrojona kiczowato jak dzisiaj, z kolorowymi wstążkami spływającymi z cylindra na głowie. To zwykły melonik był charakterystyczny dla dorożkarza. Często zniszczony od deszczu i słońca, ale jednak schludny do czego zmuszały przepisy wydane w celu prowadzenia tej działalności w czerwcu 1916 roku.  Wielu wspaniałych ludzi jak Stanisław Broniewski , twórca Polskiego Radia w Krakowie czy poeta Gałczyński tak wspaniale opisują tę postać, ten obraz, ten klimat Naszego miasta Krakowa. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zamiana "karet" na fiakry Kwota wymagana w projekcie jest nie istotna, jedynie chodzi o wymianę bez kosztów. 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wymiana karet na fiakry. Wymiana następowała by cyklicznie, przewidziana na ok. 3 - 5 lat. Wszystkie nowo rejestrowane musiały by dostosować się do proponowanych zmian. 2021
25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×