Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 32:

Lepsze i bezpieczniejsze chodniki na Racławickiej

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Racławicka

Opis projektu

Aby dotychczas zaniedbane i zniszczone chodniki oraz przejścia dla pieszych na ulicy Racławickiej były znów były wygodne i bezpieczne, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziców z wózkami projekt zakłada wykonanie następujących prac:
 
  1. remont chodnika przy ulicy Racławickiej (strona parzysta) – odcinek położony wzdłuż bloku przy ulicy Racławickiej 54, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską, dalej w ciągu wyznaczonych przed ww. budynkiem miejsc parkingowych do skrzyżowania z ulicą Litewską (bar Pasibrzuch) - położenie nowej kostki niefazowanej (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z wózkami), w przypadku przejścia dla pieszych montaż wypustek dla osób niewidzących lub słabowidzących na skrajni chodnika przed pasami oraz odpowiednimi spadami. Nr 1 na dołączonych mapach.
  2. remont chodnika przy ulicy Racławickiej (strona nieparzysta) – odcinek położony od bloku przy ulicy Racławickiej 57 (chodnik od budynku nr 57 do ulicy Wrocławskiej był remontowany przy okazji prac wodociągowych i jest w dobrym stanie) do skrzyżowania z ulicą Litewską - położenie nowej kostki niefazowanej (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z wózkami). Nr 2 na dołączonych mapach.
  3. remont chodnika przy ulicy Racławickiej (strona nieparzysta) – odcinek położony wzdłuż ulicy, od skrzyżowania z ulicą Litewską, do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką - położenie nowej kostki niefazowanej (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z wózkami). W przypadku przejścia dla pieszych montaż wypustek dla osób niewidzących lub słabowidzących na skrajni chodnika przed pasami oraz odpowiednimi spadami Nr 3 na dołączonych mapach.
W przypadku przedstawienia przez jednostkę miejską wyceny, której wartość przekraczałaby maksymalną kwotę przeznaczoną w Budżecie Obywatelskim m. Krakowa na zadanie dzielnicowe (Dzielnica V Krowodrza) w roku 2020 tj. kwotę 417 800 zł Wnioskodawca dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu remontów (po ustaleniu zmian z Wnioskodawcą), tak, aby projekt zmieścił się we wskazanej kwocie granicznej tj. 417 800 zł.
 
 
 
Chodnik wzdłuż ulicy Racławickiej (przed budynkiem nr 54)
 
Chodnik i przejście dla pieszych ul. Racławicka / Wrocławska
 
Chodnik ulica Racławicka (strona nieparzysta) od skrzyżowania z ulicą Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Litewską
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulice Racławicka jest jedną z bardziej uczęszczanych dróg komunikacyjnych na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Pomimo trwających od kilku lat remontów na traktach pieszych, nie zostały one przeprowadzone kompleksowo. W związku z tym część chodników i przejść dla pieszych położonych na ww. drodze jest bardzo zaniedbanych, płyty chodnikowe są zniszczone, nierówne, pełne ubytków, co zagraża bezpieczeństwu poruszających się tam pieszych, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziców z wózkami. Wskazany w projekcie remont chodnika jest konieczny i uzasadniony z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i powinien stanowić zadanie priorytetowe w budżecie ZDMK.
 
Przeprowadzony remont przyniesie wymierne korzyści dla całej społeczności Dzielnicy V Krowodrza, korzystającej, na co dzień z tego traktu komunikacyjnego naszej dzielnicy w drodze do pracy, szkoły, przedszkola, na zakupy czy choćby na spacer.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont chodnika przy ul. Racławickiej - zamiana na kostkę niefazowaną Remont chodnika - powierzchnia około 700 m2 x 500 zł 350 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Remont chodnika przy ul. Racławickiej II-III kwartał 2021 r.

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje remont ok. 700 m2 chodników oraz przejść dla pieszych na ul. Racławickiej, które są w złym stanie technicznym i zamianę płytek chodnikowych na kostkę brukową niefazową. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystających z niego użytkowników, a zwłaszcza ludzi starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niewidzących lub słabowidzących i rodziców z wózkami.
powrót