Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 43:

W zdrowym ciele zdrowy duch

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka przy ulicy Dziewiarzy nr 77 Obręb P-73

Opis projektu

Zadanie zakłada budowę placu do Street workoutu oraz przeniesienie obok obecnych urządzeń siłowni plenerowej

UZASADNIENIE PROJEKTU

W tej części osiedla jest mini boisko wielofunkcyjne  i brakuje miejsca, gdzie mogła by młodzież uprawiań coraz modniejszą dyscyplinę jaką jest Street workout. Jest to miejsce gdzie wiele osób z całego miasta, korzystają z okolicy Tynieckich ścieżek rowerowych, oraz lasów które są płucami naszego Miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam teren sportu i rekreacji. Siłownia zewnętrzna street workout zwiększy atrakcyjność tego terenu. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
dokumentacja projektowa opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień 10 000,00 PLN
Realizacja Zakup i montaż zestawu street workout oraz nawierzchni bezpiecznej 60 000,00 PLN
70 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień 2021
Realizacja projektu Wykonanie robót budowlanych 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej wraz urządzeniami do Street workout. Inwestycja przyczyni się do aktywniejszego spędzania czasu przez młodzież i dorosłych, a co za tym idzie integracji i poprawy jakości życia mieszkańców.
powrót