Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 16 NR 10:

"W zdrowym ciele, zdrowy duch – świętuj „5” z NAS”

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 16 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Odmogile 1B, Polska. Obiekty KS Wanda Kraków. Zarząd KS Wanda Kraków wyraził gotowość współpracy w zakresie realizacji projektu ( oświadczenie z dnia 20 kwietnia 2020r. ).

Dodatkowe lokalizacje: Kraków, ul. Odmogile 1B, Polska. Obiekty KS Wanda Kraków. Zarząd KS Wanda Kraków wyraził gotowość współpracy w zakresie realizacji projektu ( oświadczenie z dnia 20 kwietnia 2020r. ).

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest organizacja plenerowego pikniku rodzinnego dla mieszkańców
Dzielnicy XVI Bieńczyce na obiektach KS Wanda Kraków zlokalizowanych w Krakowie, przy ul.
Odmogile 1B, przy wsparciu lokalnych wolontariuszy społecznych. Impreza będzie miała
charakter otwarty nie tylko dla ogółu mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce – przewiduje się
ogólnodostępność dla mieszkańców Krakowa bez względu na adres zamieszkania.
Przewidywana liczba uczestników to ok. 500-600 osób.
W programie imprezy przewiduje się atrakcje sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
m.in.: towarzyski mecz pn NAS Wanda - Ruch Chorzów ( rocz. 2010), mecze na „boisku exit
panna arena z siatką”, mecz piłki nożnej rodzice – dzieci, pokazowy trening pn prowadzony
przez Ambasadora Akademii, pokaz profesjonalnej żonglerki sportowej, prezentacje drużyn
NAS Wanda, gry i zabawy ruchowe oraz konkursy sprawności sportowej z atrakcyjnymi
nagrodami. Obok segmentu sportowego przewidziany został segment edukacyjny w formie
konkursu wiedzy o Nowej Hucie ( z atrakcyjnymi nagrodami ), pokazy samochodowych
modeli zdalnie sterowanych, pokazy sprzętu Straży Pożarnej i Policji, wraz ze szkoleniem
udzielania pomocy przedlekarskiej i zajęciami w „Miasteczku pożarniczym”. W trakcie
trwania imprezy obok cateringu będą czynne takie atrakcje jak: wesołe miasteczko dla dzieci
(dmuchane zamki, trampoliny i zjeżdżalnie), stanowiska waty cukrowej i popcornu,
stanowiska malowania twarzy, wystawa pamiątek i gadżetów sportowych. Impreza
przewidziana jest na sobotnie popołudnie w m-cu czerwcu w godz. 14.00. - 20.00. i
zostanie zakończona wieczornym występem grup tanecznych i koncertem gwiazd na
estradzie.
Program imprezy zostanie podany z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w prasie, mediach
społecznościowych oraz w formie plakatów na tablicach ogłoszeń.
Do udziału w imprezie zostaną również zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych,
oświatowych, organizacji pozarządowych, znane osobistości ze świata nauki i kultury, byłe
i aktualne gwiazdy sportu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wychodząc z inicjatywą projektu pn. „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który w założeniu
planowany jest jako inicjatywa ogólnodostępna i otwarta dla ogółu mieszkańców Dzielnicy
XVI Bieńczyce, zamierzamy dostarczyć wszystkim uczestnikom , a szczególnie dzieciom
niezapomnianych wrażeń i emocji. Realizacja ww. projektu w formie pikniku rodzinno-
sportowo-rekreacyjnego w zamyśle wnioskodawców ma realizować następujące cele
krótkoterminowe:
1. społeczne takie jak: integrację obywatelską środowiska lokalnego, nawiązywanie
szerokiego porozumienia z mieszkańcami i nowych kontaktów towarzyskich,
2. zdrowotne – promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałanie
patologiom społecznym ( jak przemoc, alkoholizm, narkomania, wykluczenie
społeczne),
3. wychowawcze – kształtowanie nawyku aktywności fizycznej, przeżywanie
pozytywnych emocji wspólnie z rodzicami,
4. edukacyjne – zdobywanie wiedzy o tradycji i historii Nowej Huty, nauczanie
prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym udzielanie pomocy
przedlekarskiej,
5. promocja sportu i rekreacji– popularyzacja działalności Nowohuckiej Akademii Sportu
Wanda Kraków w lokalnym środowisku, wymiana doświadczeń z gwiazdami sportu,
czynne uczestnictwo w pikniku.
Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców projektu powinna przyczynić się
w długoterminowym okresie do wzbogacenia oferty wspólnego spędzania wolego czasu i rozwoju
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce, jak
również wpłynie na uzmysłowi społeczeństwu potrzebę rewitalizacji infrastruktury sportowej.
Ponadto projekt powinien wzmacniać integrację społeczną, budować wzajemne relacje sąsiedzkie i
jednoczyć wokół kultury fizycznej lokalne środowisko dzielnicy, jak również kształtować model
„usportowionej rodziny. W dalszej perspektywie realizacja projektu wzmocni kultywowanie tradycji ,
aktywność obywatelską i poczucie wspólnoty społecznej, wreszcie poprawi świadomość ludzi w
dążeniu do kształtowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Powinno również zapewnić
pozytywne nastawienie do realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy
klubowe, szkolne, osiedlowe dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od dzieci a na seniorach
skończywszy.
Nasza dzielnica, wbrew pozorom, ma ogromny potencjał i uważamy, że w roku 2021 trzeba
wykorzystać rosnące zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem rodzinnym!
Projekt niewątpliwie wpisuje się w proces integracji społecznej, promocji zdrowego trybu życia i
upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy XVI Bieńczyce Krakowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zabezpieczenie warunków organizacyjno-technicznych Wynajem sceny, zabezpieczenie techniczne imprezy, ochrona imprezy. 10 000,00 PLN
Zapewnienie realizacji programu imprezy Zapewnienie występów artystycznych- zakontraktowanie występu zespołu muzyczno-wokalnego 5 000,00 PLN
Zapewnienie realizacji programu imprezy Pokaz profesjonalnej sprawności piłkarskiej , w tym przeprowadzenie konkursów 2 000,00 PLN
Zapewnienie realizacji programu imprezy Obsługa foto-video imprezy 1 000,00 PLN
Zapewnienie realizacji programu imprezy Zakup nagród i upominków (odblaskowe opaski i breloki, okolicznościowe medale, kubki, koszulki, smycze, długopisy, gry planszowe i zręcznościowe, odznaki, proporczyki, szaliki, skakanki, plecaki) dla uczestników konkursów sportowych i edukacyjnych 6 000,00 PLN
Zapewnienie realizacji programu imprezy Zapewnienie stoisk cateringowych 2 000,00 PLN
Zapewnienie realizacji programu imprezy Ustawienie urządzeń- dmuchańców 2 000,00 PLN
28 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie zadania. Ustalenie daty imprezy . Przeprowadzenie konsultacji i uzgodnień z instytucjami zaangażowanymi przy przeprowadzeniu projektu. Zatwierdzenie programu imprezy. styczeń – luty 2021
Przygotowanie imprezy Podpisanie umów z firmami i osobami realizującymi program imprezy. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej imprezy. Rozesłanie zaproszeń do Vip-ów. marzec – czerwiec 2021
Realizacja zadania Przeprowadzenie imprezy czerwiec 2021

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce. W imprezie konkursy sportowe, mecze, gry i zabawy ruchowe.
powrót