Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 75:

Winda dla chorych w Szpitalu im. St. Żeromskiego - pomożesz?

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: osiedle na Skarpie 66

Opis projektu

Szanowni Państwo,
Szpital Specjalistyczny  im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ jest jedynym szpitalem w Krakowie, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pacjentów z urazami nóg. Muszą oni pokonywać schody, żeby trafić na pierwsze piętro, gdzie mieszczą się oddziały i pracownie diagnostyczne. Widok skaczących po schodach ludzi na jednej nodze jest absurdalny i smutny.
Pacjenci zasługują na godne warunki, zwłaszcza w momencie bólu i cierpienia, z którym trafiają do szpitala. Winda pozwoli na bezproblemowe poruszanie się po szpitalu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu chorych podczas pobytu w szpitalu. Trudna sytuacja urazu czy choroby będzie łatwiejsza do zniesienia, ocena placówki medycznej też powinna dzięki temu być lepsza. Pacjentami Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego są mieszkańcy wszystkich dzielnic Krakowa. W ramach projektu ma zostać zakupiony i zamontowany szyb windowy zewnętrzny na oddziale ratunkowym, z którego mogą korzystać wszyscy pacjenci szpitala. Korzystając z windy dotrą na wszystkie oddziały szpitalne oraz do pracowni diagnostycznych. Winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Dlatego prosimy zagłosujcie na nasz projekt, a pomożecie tym, którzy tego naprawdę potrzebują.
 
Dziękujemy!

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt Widna dla chorych w Szpitalu im. St. Żeromskiego - pomożesz?
Ma za zadanie ułatwić pacjentom (zwłaszcza niepełnosprawnym i z urazami nóg) poruszanie się po szpitalu, zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz stworzyć szpital dostępny dla wszystkich chorych. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych.
 
Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców - Zapewnienie godnych warunków mieszkańcom Krakowa w trakcie pobytu w szpitalu.
 
Atrakcyjność projektu - Stworzenie warunków, które pozwolą na bezproblemowe poruszanie się po szpitalu. Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podczas pobytu w szpitalu. Pomoc ludziom w trudnej sytuacji w czasie bólu i niepewności w oczekiwaniu na diagnozę.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dźwig osobowy budowa szybu windowego 350 000,00 PLN
Dźwig osobowy+ działania promocyjne zakup i montaż windy + działania promocyjne 350 000,00 PLN
700 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy zadania Już jest opracowany projekt zadania i uzyskane zezwolenie na budowę. Z początkiem roku można od razu przystąpić do wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu styczeń-luty 2021
Realizacja zadania Zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją Szpitala realizacja zadania może potrwać kilka miesięcy, do września 2019 roku. W skład inwestycji wchodzi: wybudowanie szybu, montaż dźwigu, instalacja wentylacji właściwej. marzec - wrzesień 2021
Oddanie do użytku + oznakowanie promocyjne projektu Budowa musi być zaakceptowana i odebrana przez właściwe służby. Na to jest przewidziany termin dwóch miesięcy. wrzesień - październik 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt dotyczy montażu zewnętrznej windy osobowej w budynku C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pacjentów Szpitala. Montaż windy pozwoli na sprawne przemieszczanie się pacjentów na wszystkie oddziały szpitalne oraz do pracowni diagnostycznych. Winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
powrót