Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 13:

Ulica Katowicka na połysk

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka 528/3, K-40

Opis projektu

W ramach projektu zostanie uporządkowane ślepe zakończenie ul. Katowickiej oraz jej przedłużenie. Zostanie również zagospodarowana zieleń wzdłuż ulicy i chodnika. Prace niezbędne do wykonania to między innymi:
  1. uporządkowanie terenu,
  2. rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy i chodnika,  w tym odsłonięcie studzienek oraz rowów melioracyjnych,
  3. utworzenie zieleńca wraz z nasadzeniami i małą architekturą (np. ławki).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie wygody korzystania z ulicy Katowickiej. Projekt został przygotowany z myślą o mieszkańcach Bronowic Małych, którzy codziennie licznie korzystają z tego ciągu komunikacyjnego.
Ulica Katowicka, przecięta torami kolejowymi, jest jednym z dwóch traktów komunikacyjnych, którymi mieszkańcy Bronowic Małych mogą dostać się do ulicy Armii Krajowej oraz ulicy Balickiej. Codziennie korzysta z niej wielu pieszych, którzy docierają nią do środków komunikacji miejskiej, na zakupy na osiedle Widok itd. Korzystają z niej również spacerowicze, dzieci idące do szkoły czy przedszkoli znajdujących się przy ul. Katowickiej, osoby uprawiające sporty - rowerzyści, biegacze, itd.
Obecnie ślepe zakończenie ul. Katowickiej oraz jej przedłużenie w postaci ścieżki - chodnika po północnej stronie torów kolejowych jest skrajnie zaniedbane: zalegają tam połacie błota, brudu i śmieci, na poboczu leżą hałdy piasku i ziemi oraz sterta porzuconej kostki brukowej. Zieleń wzdłuż ulicy jest niezagospodarowana. Rowy melioracyjne są zarośnięte, studzienki kanalizacyjne zarośnięte i zasypane.
Dzięki uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego miejsca, mieszkańcy Bronowic Małych będą mogli w przyjemniejszy  sposób dostać się do przejścia podziemnego oraz do ul. Armii Krajowej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
prace porządkowe i trawniki usunięcie błota, brudu i śmieci zalegających na ulicy i chodniku, rekultywacja trawników 30 000,00 PLN
mała architektura zakup i montaż elementów małej architektury 5 000,00 PLN
zieleń wykonanie nasadzeń zieleni 15 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace porządkowe prace porządkowe i zagospodarowanie terenu 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: W ramach projektu zostanie przeprowadzone uporządkowanie terenu oraz utworzenie zieleńca. Inwestycja stworzy przestrzeń przyjazną mieszkańcom oraz poprawi estetykę otoczenia i komfort życia użytkowników.
powrót