Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 134:

Sport, zdrowie, dieta - Krakowski Atleta

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH, ul. Piastowska 26a

Dodatkowe lokalizacje: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH, ul. Piastowska 26a Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28a, ZSO 8 Kraków, ul. Na Błonie 15 b, Kraków KS KORONA Kraków, ul. Kalwaryjska 9-15

Opis projektu

Propozycja zadania o charakterze sportowym w ramach 7 edycji Budżetu Obywatelskiego Krakowa jest propozycją partycypacji obywatelskiej, której główną ideą jest zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców Krakowa bez względu na wiek, płeć, umiejętności wraz z współczesnymi trendami sportu amatorskiego z uwzględnieniem holistycznego podejścia do aktywności fizycznej człowieka. Zadanie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Krakowa, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoją aktywność fizyczną w oparciu o udział w zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów,  instruktorów, a także ze wsparciem i udziałem fizjoterapeutów oraz dietetyków. Projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych dyscyplin sportowych takich jak: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej, taniec towarzyski, gimnastyka, joga, fitness, biegi, nordic walking, ćwiczenia ogólnorozwojowe z zakresu zdrowego kręgosłupa. Dyscypliny sportowe zostaną wybrane w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców. Zajęcia odbywać się będą nie tylko w dni powszednie ale również w soboty i niedziele biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania dorosłych uczestników zajęć. Projekt przewiduje przeprowadzenie ponad 1000 zajęć sportowych w zależności od grupy wiekowej oraz specyfiki zajęć będą one trwały 45minut lub 1,5 godziny. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć oraz miejsce, w którym będą się odbywały grupy będą liczyły 10-20 uczestników. Uczestnicy zadania będą mogli wziąć również udział w prelekcja dotyczących odżywania. Planuje się przeprowadzenie 3 zajęć w tygodniu – 2 zajęć 45 min dla dzieci i młodzieży oraz jednych zajęć 1,5 godz. dla dorosłych. Uczestnicy zadania będą mogli skorzystać ze  wskazówek dietetyka dotyczących zdrowego odżywiania i zmian nawyków  żywieniowych. Podczas wykładów i konsultacji beneficjenci zadania będą mogli zasięgnąć porad oraz wskazówek co do odpowiedniego odżywiania się i prowadzenia prozdrowotnego trybu życia. Na wykładach będzie poruszana m.in. tematyka żywności naturalnej oraz żywności przetworzonej, piramidy żywienia i stylu życia, kształtowania prawidłowych postaw żywieniowych, żywienia związanego z wysoką aktywnością fizyczną. Dodatkowo w ramach projektu będzie można wziąć udział w wykładach oraz konsultacjach z dietetykiem oraz fizjoterapeutą. Uczestnicy zadania będą mogli korzystać z usług oraz porad fizjoterapeuty w oparciu o ich dyżury w trakcie trwania zajęć w ilości 20 konsultacji w miesiącu. Podczas tych spotkań beneficjent zadania będzie mógł zasięgnąć porady w temacie odpowiednich zajęć dla siebie, rodzaju wskazanej aktywności, wskazówek, a także pomocy w urazach oraz kontuzjach związanych z uczestnictwem w zadaniu.
W związku z panującą sytuacją oraz ze wszystkimi restrykcjami z którymi mamy na co dzień do czynienie ( pandemią COVID-19 ) mieszkańcy Krakowa będą chcieli jak najszybciej wrócić do normalności, wszyscy będą potrzebowali ruchu, aktywności  fizycznej.  Niestety ze względu na sytuacje gospodarczą sport i rekreacja dla niektórych będzie na szarym końcu łańcucha potrzeb ze względu na sytuację finansową Polaków.
 Projekt ten jest tym bardziej istotny w tych nowych czasach, ponieważ dla wielu  mieszkańców może być to jedyna możliwość skorzystania z darmowych zajęć sportowych w tym trudnym okresie. Patrząc na ilość  rejestracji w urzędzie pracy idea bezpłatnych zajęć dla mieszkańców  nabiera nowego znaczenia.
Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową wszystkich mieszkańców Krakowa oraz mają pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia oraz  jego wpływu na  budowanie odporności w  tych nowych czasach. Mają one na celu również zaszczepiać ducha oraz postawy "fair play" w sporcie oraz w życiu. Projekt zakłada, że udział w zajęciach będzie ogólnodostępny oraz bezpłatny dla zainteresowanych mieszkańców o różnej aktywności fizycznej. Do realizacji zadania zostały wybrane bardzo popularne dyscypliny sportowe, które w pełni wpisują się w idee projektu. Zespołowe dyscypliny sportowe, które nie tylko usprawniają ale także z uwagi na swoją specyfikę rozwijają intelektualnie poprzez wymuszenie podejmowania szybkich decyzji w krótkiej przestrzeni czasowej oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Ponadto wymaga od trenujących pracy zespołowej co jest bardzo istotną wartością w budowaniu relacji społecznych zarówno w komunikacji pomiędzy osobami z różnych środowisk ekonomicznych, kulturowych, jak i wiekowych. Do zadania zostały również wybrane dyscypliny mniej popularne aby projekt mógł być rozwojowy oraz otwierał się na trendy światowe i aby stanowił przez to wartość dodaną po przez efekt nowum.
Przełomowością w zadaniu  będą zajęcia gimnastyczne, joga, fitness, które będą miały charakter ogólnorozwojowy, usprawniający ( gibkość, siłę, motorykę ). Z uwagi na to iż planowane zajęcia sportowe mają mieć charakter treningowy planuje się, że do realizacji zadania zostaną zaproszeni trenerzy i instruktorzy sportu oraz obsługa zadania posiadające odpowiednie kompetencje, kwalifikacje, przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne oraz zarządcze. Proponowane zajęcia pozwolą na poprawę kondycji fizycznej, przeciwdziałanie m.in. otyłości i chorób z niej wynikających, pomogą równoważyć tzw. siedzący tryb życia. Ponadto projekt daje możliwość wyrównania szans i różnic społecznych. W większości przypadków głównym powodem braku możliwości uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych są ograniczenia finansowe oraz selekcja. Z uwagi na twarde dane statystyczne przedstawiony projekt wpisuje się w istniejącą niszę oraz odpowiada na potrzeby mieszkańców.  Proponowane zajęcia w ramach zadania przede wszystkim stanowią godną uwagi alternatywę dla spędzenia czasu wolnego przed komputerem oraz innymi sprzętami elektronicznymi. Z uwagi na czas trwania zadania ( zadanie całoroczne) oraz jego specyfikę ( zajęcia dla każdej grupy wiekowej- dzieci, młodzieży i dorosłych ), a także jego otwarty charakter należy stwierdzić, że czynniki te spowodują utrwalenie w świadomości mieszkańców znaczenia sportu, aktywnego stylu życia u młodych ludzi oraz jego wpływa na kolejne lata zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. W oparciu o te założenia i fakty należy stwierdzić, że zadanie osiągnie trwałe rezultaty wpływające korzystnie na jego beneficjentów. Spójna i konsekwentna realizacja zadania wynikać będzie z samej idei zadania oraz zakładanej formy jego realizacji. Wśród zakładanych rezultatów zadania przede wszystkim należy wskazać:
- bardzo szeroką grupę odbiorców zadania, poprzez to bardzo szeroką promocję zadania, a tym samym regionu jego realizacji ( małopolska, Kraków ),
- integracje środowisk z całego obszaru oddziaływania zadania,
- propagowanie sportu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców Krakowa,
- aktywizacja prospołeczna i socjalizacja poprzez sport,
- poprawienie aktywności społecznej mieszkańców Krakowa,
- oderwanie się od problemów dnia codziennego,
- rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców miasta,
- alternatywa dla rozrywki związanej z wszelakiego rodzaju używkami,
- możliwość unifikacji poprzez znajdowanie wspólnych zainteresowań wśród młodych ludzi,
- zwiększenie świadomości na temat żywienia jako czynnika profilaktycznego w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym nowym wirusom po przez  budowanie odporności.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Krakowa. Z uwagi na jego otwartą formułę beneficjentów zadania możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy - beneficjentów pośrednich i bezpośrednich. Do pierwszej grupy można zaliczyć wszystkich mieszkańców w przedziale wiekowym 6-18 lat oraz dorosłych, którzy wezmą udział w zadaniu. Natomiast do grupy beneficjentów pośrednich można zaliczyć ich rodziców, opiekunów, dziadków, krewnych, przyjaciół, którzy są podmiotami decydującymi o uczestnictwie małoletnich w zajęciach oraz na których życie zadanie ma wpływ. Taki olbrzymi zakres odbiorców w pełni potwierdza uniwersalność projektu, uzasadniając jego realizację we wnioskowanym zakresie. Z uwagi na szerokie ramy projektu, brak czynników dyskwalifikujących i ograniczających do udziału w zadaniu szacuje, że w zadaniu udział weźmie blisko 2000 obywateli Krakowa natomiast jego długofalowy zasięg będzie znacznie większy. Bezdyskusyjną korzyścią dla mieszkańców będą efekty i rezultaty zadania, a mianowicie: kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka prozdrowotna, walka z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: depresja, apatia, otyłość, cukrzyca, nowotwory, choroby układu kostnego. Ponadto bardzo istotną korzyścią jest kształtowanie przez sport postaw prospołecznych, obywatelskich, zachowań fair play. Informacje o zadaniu oraz jego dużej częstotliwości realizacji zamieszczane będą na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, będą tam również promowane. Jak już wspomniałam przeprowadzone badania oraz ich analiza wskazują na fakt iż dane publikowane przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z czego 80% nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Są to dane bardzo niepokojące i jednocześnie jest to bardzo niski odsetek dzieci mających regularną styczność z sportem. Warto przypomnieć, że zalecana przez WHO dawka ruchu to minimum 6 godzin w ciągu tygodnia. Natomiast badania dotyczące dorosłych mieszkańców są szokujące ponieważ tylko 7% z nich czynnie uprawia sport ( badania nie obejmują sportowców zawodowych ). Proponowane zadanie jest odpowiedzią na brak dostępności do zajęć. Realizacja proponowanego zadania wyeliminuje argumenty związane z dylematami rodziców związanymi z wyborem pomiędzy zajęciami np. z angielskiego, a sportem bowiem z uwagi na specyfikę zajęć nie będzie takich dylematów bo naszym celem też jest uświadomienie obywatelom, że nie stanowią dla siebie wzajemnie konkurencji i się nie eliminują. Spowoduje to, że wzrośnie ilość dzieci uprawiających sport, a to z kolei da pozytywne skutki w postaci zdrowego, sprawnego społeczeństwa. Należy pamiętać, że rozwój intelektualny młodych obywateli aby był właściwy powinien być wsparty rozwojem fizycznym, ruchowym. Poprzez wydzielaniu się endorfin podczas sportu człowiek uzyskuje stan radości, spełnienia, szczęścia. Bardzo ważną częścią zadania jest na co dzień ograniczony dostęp mieszkańców Krakowa do wsparcia w postaci konsultacji dietetycznych i fizjoterapeutycznych. Ograniczenia te wynikają z kosztów takich spotkań ze specjalistami. Projekt zakłada darmowy udział beneficjentów w spotkaniach ze specjalistami - dietetykami i fizjoterapeutami. Uczestnicy projektu będą mogli zapisać się na darmową konsultacje z dietetykiem i zasięgnąć specjalistycznych porad dotyczących zdrowego trybu życia, żywności i aktywności fizycznej co  bez dyskusyjnie  wpłynie na budowanie ich odporności. Należy  tez zaznaczyć   znaczenie   zdrowia  fizycznego dla  zdrowia  psychicznego a  w tak trudnych czasach  jak ważne  jest   jedno i drugie  oraz  jak  istotny jest balans  i  równowaga.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt materiałów promocyjnych Projektów oraz wydruków materiałów promocyjnych, przygotowanie systemu zgłoszeń i strony internetowej, fotograf, nakręcenie filmiku promocyjnego 20 000,00 PLN
Koszt zakupu sprzętu sportowego (ilość, cena, rodzaj) piłki do koszykówki ( 10 szt. x 150 zł), piłki do siatkówki ( 10 szt. x 150 zł), piłki do piłki nożnej ( 10 szt. x 150 zł), skakanki ( 20 szt. x 30 zł), komplet gum (20 szt. x 80 zł), rollery ( 20 szt. x 50 zł), piłki do fitnessu ( 20 szt. x 60 zł), maty ( 20 szt.x 50 zł), kijki trkkingowe ( 20 szt. 100 zł), kettlebel ( 20 szt. x 100zł) 13 900,00 PLN
Koszt wynajmu obiektów sportowych hala ( 444 zajęcia po 45 minut x 90 zł brutto), siłownia ( 87 zajęć po 90 minut x 200 zł brutto), sala fitnes ( 117 zajęć po 90 minut x 120 zł brutto), hala ( 404 zajęć po 90 minut x 150 zł brutto). 132 000,00 PLN
Koszt wynajmu sali konferencyjnej Sala konferencyjna wraz z zapleczem multimedialnym ( 60 zajęć po 45 minut x 100 zł + 30 zajęć x 90 minut x 200 zł 12 000,00 PLN
Koszt obsługi technicznej Przygotowanie obiektów do zajęć ( 2 osoby x 250 zł brutto/miesiąc x 10 miesięcy) 5 000,00 PLN
Koszt obsługi księgowej oraz obsługi kadrowej 2 osoby x 750 zł brutto x 10 miesięcy 15 000,00 PLN
Koszt obsługi administracyjnej 2 osoby x 750 zł brutto x 10 miesięcy 15 000,00 PLN
Koszt gadżetów promocyjnych do zadania Koszulki 600 szt x 30 zł, 400 szt. zestawów (notes + długopis) x 5 zł 20 000,00 PLN
Koszt zakupu wody zakup ok. 3000 sztuk wody dla uczestników 7 000,00 PLN
koszt zatrudnienia instruktorów, trenerów zajęcia prowadzone przez 8 trenerów/instruktorów z uwagi na różnorodność tematyki zajęc sportowych. koszt zatrudnienia dla instruktora/trenera: za zajcia 45 minutowe to 90 zł brutto, za zajęcia 90 minutowe to 180 zł brutto.( 8 x ( 45 min x 90 zł + 90 min x 180 zł)). 162 000,00 PLN
koszt zatrudnienia wykładowców przeprowdzenie 90 zajęć - 60 zajęc 45 min. dla dzieci i młodzieży oraz 30 zajęć 90 min. dla dorosłych.( 60 zajęc x 90 zł + 30 zajęć x 190 zł) 11 100,00 PLN
Koszt zatrudnienia fizjoterapeuty, dietetyka 20 konsultacj/miesiąc x 10 miesięcy x 100 zł 20 000,00 PLN
Koszt koordynatora projektu 1 osboa x 1000 zł brutto x 10 miesięcy 10 000,00 PLN
443 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koordynacja projektu Koordynacja projektu oraz prowadzenie zapisów uczestników zajęć sportowych, i innych zajęć związanych z realizacją zadania. Nadzór nad realizacją i przebiegiem zadania 02.01-30.06.2021r., 01.09 - 31.12.2021r.
Wynajem hal sportowych, sal dydaktycznych na wskazanych obiektach Podpisanie umów na wynajem hal i miejsc do prowadzenia zajęć sportowych oraz wykładów 02.01 - 30.06.2021r., 01.09 - 31.12.2021r.
Zamówienia i zakupy Zamówienia i zakupy sprzętu sportowego, wody, gadżetów 02.01 - 30.06.2021r., 01.09 - 31.12.2021r.
Realizacja zajęć sportowych oraz prelekcji w roku 2021 we wszystkich grupach wg harmonogramu Realizacja zajęć wg harmonogramu danej grupy 02.01.-30.06.2021, 01.09.-31.12.2021
Zatrudnienie trenerów, prelegentów oraz osób wykonujących działania z zakresu obsługi zadania Podpisanie umów z osobami pracującymi przy zadaniu 02.01 - 30.06.2021r., 01.09 - 31.12.2021r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Główną ideą projektu jest zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców Krakowa. Zajęcia sportowe dla rożnych grup wiekowych o charakterze ogólnorozwojowym, prelekcje z żywieniem i stylem życia oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Krakowa.
powrót