Projekt ogólnomiejski NR 48:

Budowa zadaszenia nad Orlikiem przy SP nr 129

Projekt odrzucony: zaproponowane zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania pozwolenia na budowę, zadanie inwestycyjne, niemożliwe do wykonania w cyklu jednorocznym, zatem nie wpisuje się w formułę Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo kwotę na realizację takiego zadania szacuje się na minimalnym poziomie 5 000 000 zł brutto ( dane na podstawie ostatnio przeprowadzonego przetargu na podobną inwestycję).

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Orlik przy Szkole Podstawowej nr 129

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę osłony przed warunkami atmosferycznymi nad orlikiem przy SP nr 129, która umożliwi korzystanie z niego w każdych warunkach, pozwoli przeciwdziałać niszczeniu murawy orlika oraz nie dopuści do opadania liści bezpośrednio na boisko. Dodatkowym atutem jest mocne ograniczenie zanieczyszczanie światłem. Brak budowy bocznych ścian oraz instalacji ogrzewania znacznie obniży koszt budowy. Dach zostanie wykonany z materiału pozwalającego przepuszczenie promieni słonecznych tak by nie włączać reflektorów przy świetle słonecznym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki wybudowaniu zadaszenia orlik zyska możliwość działania w cyklu całorocznym bez względu na warunki atmosferyczne. Działanie orlika w niskich temperaturach pozwoli młodszemu pokoleniu wzmocnić naturalną odporność organizmu.
P.S. Projekt został zaopiniowany przez dwie profesjonale firmy specjalizujące się w budowie zadaszeń nad boiskami piłkarskimi, które potwierdziły czas realizacji mniejszy niż 12 miesięcy oraz koszt całkowity poniżej 1.200.000 zł.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt techniczny/Zezwolenia Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 80 000,00 PLN
Zadaszenie Koszt budowy zadaszenia. 1 000 000,00 PLN
Murawa Orlika Rezerwa na wymianę nawierzchni sportowej (ta ulegnie zniszczeniu w czasie budowy). 200 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień. Styczeń - Październik 2021
Przygotowanie oraz końcowa realizacja projektu Przygotowanie placu budowy oraz sama budowa zadaszenia w systemie 30+30 dni. Listopad - Grudzień 2021

Galeria

1 280 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×