Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 20:

Zielona 3 Dzielnica - II edycja

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działki przy ul. Chałupnika numer 761, 762, 764, 165/15 oraz 165/17, teren zielony wzdłuż bloku przy ulicy Młyńskiej 11 działka numer 953/19, teren zielony pomiędzy blokami Miechowity 15a - 17 - 17a i Lublańską działka numer 953/19, oraz działka 674 przy ulicy Spadochroniarzy.

Opis projektu

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zielonego przy ulicy Chałupnika (kontynuacja), terenu wzdłuż bloku przy ulicy Młyńskiej 11, teren zielony pomiędzy blokami Miechowity 15a - 17 - 17a  oraz Lublańska 24, teren zielony wzdłuż ulicy Spadochroniarzy (początkowy teren od ulicy Ułanów - w tym monecie rozjeżdżany przez samochody). Planuje się rekultywację terenu, wykonanie nowych nasadzeń zieleni w tym roślinnością posiadającą zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych. Rewitalizacja obecnej zieleni wraz z nasadzeniem zieleni niskiej, montaż ławek, koszy na śmieci oraz remont istniejących chodników. Dodatkowo dopuszcza się montaż elementów małej architektury jak słupki i płotki.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba realizacji zadania wynika z problemu zaniedbania przedmiotowych terenów zielonych. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Projekt dla trzech lokalizacji 30 000,00 PLN
Realizacja Remonty chodników, rewitalizację obecnej zieleni, nowe nasadzenia zieleni niskiej, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Dodatkowo dopuszcza się montaż elementów małej architektury jak słupki, płotki itp. 370 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie Projektu I-II kwartał 2021
Realizacja Remonty chodników, rewitalizację obecnej zieleni, nowe nasadzenia zieleni niskiej, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Dodatkowo dopuszcza się montaż elementów małej architektury. III-IV kwartał 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rekultywację terenu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń i montażem małej architektury. Inwestycja poprawi czystość powietrza i estetykę otoczenia. Wpłynie to pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót