Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 21:

zaJEŻysta Krowodrza - czyli stwarzamy dobre warunki dla jeży

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada:
- Pozostawianie w parkach obszarów z bogatym podszyciem – utrzymywanie jak największej powierzchni zarośli i
zakrzaczeń;
- Wyznaczanie ekostref – obszarów, w których ograniczamy do minimum koszenie i które ze swojej natury są
bogatsze w roślinność niż pozostałe miejsca w parkach oraz w miarę możliwości są oddalone od ciągów pieszych;
- Ustawienie w miejscach występowania jeży domków w ekostrefach i parkach gdzie odnotowano występowanie

jeży, montaż tabliczki informacyjnej "Tu mieszka jeż";

- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Zielone Grzegórzki, naukowcami (teriologami) oraz osobami zajmującymi się profesjonalnie pomocą dla zwierząt.

Istotnym jest, aby utworzone ekostrefy pozostały w swojej naturalnej postaci. Oznacza to ograniczenie do
minimum (1 lub 2 na rok) koszeń oraz pozostawienie zrzuconych przez drzewa liści (nie grabić).
Jesienne grabienie liści na terenach zielonych nie sprzyja tworzeniu miejsc bytowania i pożywienia dla tych
ssaków. Dlatego należy pomóc jeżom ustawiając bezpieczne i przytulne schronienia, czyli specjalne domki.
Ustawiamy je w tzw. strefach dla jeży (wyznaczony obszar w parku). Nie będą tam grabione na zimę liście, a
jeżowe domki otoczone zostaną swego rodzaju rusztowaniem z liści i gałęzi, które będą miały za zadanie chronić
te sympatyczne ssaki przed drapieżnikami.
 
Jeże mierzą od kilku do blisko 40 cm, mają krótki ogonek, ważą do 2 kilogramów. Zaniepokojone lub
przestraszone zwijają się w kolczastą kulkę i trzęsą się intensywnie, żeby dotkliwie poranić wroga. A jabłek nie
lubią. Zdecydowanie wolą dietę mięsną, czyli ślimaki, dżdżownice jaszczurki, owady a nawet… węże!
Jeże to pożyteczne zwierzęta
Zmniejszają ilość szkodników i owadów, a przez to oczyszczają otoczenie człowieka z myszy, szczurów,
chrząszczy, gąsienic, pająków czy ślimaków.
Jeże Kochają wolność
Nie wolno ich więzić, przetrzymywać w zamknięciu, hodować, sprzedawać. To zwierzęta dzikie, które realizują
swoje życiowe potrzeby na wolności.
Jeże zapadają w sen zimowy
W listopadzie jeże zapadają w stan hibernacji. W tym czasie ich serce bije tylko 20 razy na minutę, a nie jak
normalnie 180 razy na minutę.
Podobne akcje przeprowadziła Warszawa, Gdańsk, Rybnik oraz Wiedeń.
Teraz pora na krakowską Krowodrzę!

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jeży jest coraz mniej
Śmiertelność jeży z roku na rok jest coraz większa. Giną pod kołami samochodów, podczas wypalania i koszenia
traw czy też od trucizn na gryzonie i ślimaki.
Jeże potrzebują schronienia na zimę
Jeże rozpoczynają zimowy sen, gdy temperatura spada poniżej 9 st. C. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym czasie
znalazły odpowiednie, suche i bezpieczne legowisko.
Jeże potrzebują ludzkiej pomocy
Jeśli przed nadejściem zimy jeż waży mniej niż 700 gramów, to obudzi się w środku zimy i prawdopodobnie zginie.
Chyba, że pomoże mu człowiek!
Pamiętajmy, że wszystkie gatunki jeży występujące w Polsce podlegają ochronie częściowej. Oznacza to m.in., iż
w stosunku do jeża obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja analiza, zakup i montaż domków 9 000,00 PLN
9 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja analiza, zakup i montaż domków 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z tabliczkami i domkami dla jeży. Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska oraz warunków życia jeży w mieście. Ponadto podwyższy świadomość mieszkańców i zwróci uwagę na potrzebe ochrony tych pożytecznych ssaków.
powrót