Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 164:

Boiska sportowe dla mieszkańców Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Inicjatywy Lokalnej 5 działka nr 85/14

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację boiska asfaltowego znajdujących się przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5.
Boisko o wymiarach około 45x 26

Planowana nawierzchnia: trawa syntetyczna (ok. 65 mm)

Infrastruktura istniejąca: Boiska ogrodzone, Asfaltowa powierzchnia boisk.

Infrastruktura nieistniejąca: 4 bramki z siatkami, 4 ławeczki, piłkochwyty.

 
Wymagane prace: przygotowanie terenu, ułożenie nawierzchni, montaż ławek oraz bramek.
 
Projekt ma charakter ogólnodostępny. Boiska będą wykorzystywane przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe i starsze uprawiające na co dzień sport. Z obiektu mogą korzystać także kluby piłkarskie zlokalizowane w okolicy.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Realizacja zadania zgodnie z projektem opracowanym w 2020 r. przez ZZM w porozumieniu z Radą Dzielnicy X.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 znajdują się obecnie dwa boiska o nawierzchni asfaltowej. Jedno przeznaczone do gry w piłkę nożną o wymiarach zbliżonych do boisk "Orlikowych", drugie zaś to wymiarowe boisko do gry w siatkówkę.
Obecny stan boisk niestety praktycznie nie pozwala na wykorzystywanie przez mieszkańców Krakowa. Boiska są pokryte zniszczonym asfaltem. Wymiana pozwoli na bezpieczne korzystanie z boisk, oraz zwiększy zainteresowanie oraz użyteczność rekreacyjnego terenu.
Boiska są umiejscowione na terenie, który sąsiaduje z klubem sportowym Opatkowianka.
Teren ten jest umiejscowiony w bardzo rozwijającej się części Krakowa. Zarówno w Dzielnicy X, jak i sąsiadujących dzielnicach budowanych jest wiele nowych osiedli zamieszkiwanych przez rodziny z dziećmi. Modernizacja terenu ma im umożliwić rozwijanie swoich umiejętności oraz pasji, a także zachęcać do aktywności fizycznej.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prace związane z położeniem trawy syntetycznej. Prace związane z przygotowaniem podbudowy oraz położenie trawy syntetycznej. Wyposażenie boisk w 4 bramki, piłkochwyty oraz ławki. 1 270 000,00 PLN
1 270 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace związane z położeniem trawy syntetycznej. Prace związane z przygotowaniem podbudowy oraz położenie trawy syntetycznej. Wyposażenie boisk w 4 bramki, piłkochwyty oraz ławki. Rok 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wymianę nawierzchni istniejącego boiska ogólnodostępnego raz montaż małej architektury. Dzięki realizacji dzieci, młodzież i osoby dorosłe będą mogły swobodnie i bezpiecznie spędzać aktywnie czas. Poprawi się atrakcyjność terenu, który w obecnej chwili jest mocno wysłużony. Mieszkańcy chętnie zaczną korzystać z możliwości aktywnego wypoczynku, co pozytywnie wpłynie na sprawność fizyczną Mieszkańców Krakowa.
powrót