Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 58:

Rowerem przez Park Kleparski

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Kleparski, Działka 232/18

Opis projektu

Projekt "Rowerem przez Park Kleparski" zakłada remont/naprawę istniejących ścieżek zlokalizowanych na terenie Parku, w lokalizacjach umożliwiających wykonanie prac naprawczych bez konieczności usuwania istniejącej zieleni wysokiej. W ramach projektu przewiduje się również remont fragmentu jezdni w miejscu dawnego dzikiego parkingu z dostosowaniem włączenia drogi w ul. Prądnicką. Całość projektu ma umożliwić wygodny i bezpieczny przejazd rowerem od strony ul. Prądnickiej przez Park do centrum Krakowa z pominięciem Nowego Kleparza.

Konieczność opracowania kompleksowej dokumentacji rewitalizacji Parku Kleparskiego oraz roczność projektów BO sprawiła, że w ramach projektu możliwe jest wykonanie tylko napraw istniejących nawierzchni w celu ułatwienia przejazdu rowerzystów przez teren Parku Kleparskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoli na wygodne i bezpieczne połączenie dzielnicy Prądnik Biały z Starym Miastem poprzez ul. Prądnicką, przejazd przez Park Kleparski umożliwi również ominięcie terenu Nowego Kleparza.

Proponowane zadanie wpisuje się w cele określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, a także w miejską politykę rowerową. Przez Park Kleparski przebiega główna trasa rowerowa nr 1.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Remont istniejących ścieżek parkowych 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych. 2021 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont ścieżek rowerowych w parku. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo oraz komfort przemieszczania się przez park mieszkańcom. Wygodne ścieżki rowerowe będą zachęcać do aktywnego spędzania czasu, a także do wyboru tego trybu komunikacji w mieście.
powrót