Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 25:

Bronowice myślą od dziecka.

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15 b, 30-147 Kraków , Przedszkole Samorządowe nr 38, Przedszkole Samorządowe nr 137, Przedszkole Samorządowe nr 77, Przedszkole Samorządowe nr 82

Dodatkowe lokalizacje: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b, 30-147 KrakówPrzedszkole Samorządowe nr 38, ul. Jabłonkowska 29a, KrakówPrzedszkole Samorządowe nr 137, ul. Na Błonie 15c, KrakówPrzedszkole Samorządowe nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30, KrakówPrzedszkole Samorządowe nr 82, ul. Głowackiego 2, Kraków

Opis projektu

Logiczne myślenie umożliwia nam korzystanie z posiadanych zasobów i zdobywanie tych brakujących w celu rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów. Umiejętność logicznego myślenia jest czymś, o co trzeba się postarać i należy rozwijać. I temu będą właśnie służyć zajęcia "Bronowice myślą od dziecka". Zajęcia te polegają na nauce rozwiązywania różnorodnych zadań i łamigłówek logicznych. Są skierowane do dzieci w wieku od 5 do 15 roku życia. W związku z tym stopień trudności i rodzaj łamigłówek jest oczywiście dostosowany do wieku oraz postępów dzieci. 

Zajęciami będą objęte wszystkie chętne dzieci z przedszkoli samorządowych oraz szkół podstawowych znajdujących się na terenie Dzielnicy VI:
1. Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowickiej 28
2. Szkoła Podstawowa nr 93, ul. F. Szlachtowskiego 93
3. Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3
4. Szkoła Podstawowa nr 153 z ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15d
5. Przedszkole Samorządowe nr 38, ul. Jabłonkowskiej 29a
6. Przedszkole samorządowe nr 137, ul. Na Błonie 15c
7. Przedszkole Samorządowe nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30
8. Przedszkole Samorządowe nr 82, ul. B. Głowackiego 2
Dodatkowo dzięki kampanii reklamowej chcielibyśmy dotrzeć do dzieci, które mieszkają na terenie Dzielnicy VI, ale nie uczęszczają do szkół i przedszkoli znajdujących się właśnie w tej dzielnicy, żeby umożliwić im uczestnictwo w tych zajęciach.
Planowana liczba grup to 25. Ze względu na rodzaj zajęć każda grupa może liczyć maksymalnie 10 dzieci. Czas trwania zajęć dla dzieci w wieku szkolnym 60 min, a dla dzieci przedszkolnych 30 minut. Ponieważ w zajęciach może wziąć udział każde dziecko, niezależnie od uzdolnień nabór będzie polegał na kolejności zgłoszeń. Przed rozpoczęciem realizacji projektu konieczne jest zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli mających prowadzić zajęcia. Celem tych szkoleń będzie zapoznanie się z zestawem łamigłówek logicznych, sposobami ich rozwiązywania  jak i metodami pracy z dziećmi.
Dla dzieci w wieku szkolnym zajęcia będą odbywać się w budynku SP nr 153, natomiast dla przedszkolaków na terenie ich przedszkoli. Godziny do uzgodnienia z uwzględnieniem harmonogramów pracy poszczególnych placówek.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Umiejętność rozwiązywania łamigłówek i zagadek logicznych niezwykle rozwija myślenie. To kluczowa umiejętność, która pozwala zarówno dzieciom jak i dorosłym funkcjonować, podejmować słuszne decyzje. Logiczne myślenie pomaga w rozwijaniu kompetencji matematycznych. Im wcześniej zacznie się stymulować rozwój myślenia logicznego tym lepiej, dlatego należy zacząć już od wieku przedszkolnego. To właśnie małe dzieci mają niezwykle chłonny umysł i szybko się uczą. Przygodę z łamigłówkami można zacząć tak naprawdę w każdym wieku, dlatego zajęciami objąć trzeba wszystkie klasy szkoły podstawowej. Zajęcia są dla wszystkich, niezależnie od uzdolnień - mogą bardzo pomóc w przezwyciężaniu niepowodzeń lub inspirować do dalszego rozwoju. Szarady i łamigłówki kształtują kreatywność, innowacyjność, kompetencje językowe uczniów. Rozwijają niezwykle ważną umiejętność  czytania ze zrozumieniem. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w przypadku dzieci w wieku szkolnym będą to dodatkowe zajęcia wolne od komputera. Rodzice mogą mieć pewność, że ich dzieci spędzą pożytecznie czas pod fachową opieką.
O ile mi wiadomo, obecnie na terenie naszej Dzielnicy nie są oferowane ani prowadzone tego typu zajęcia.
Z własnego doświadczenia wiem, że było i jest zapotrzebowanie zarówno rodziców i jak dzieci na zajęcia pobudzające logiczne myślenie. Ani przedszkola, ani szkoły nie są w stanie zorganizować w ramach swoich budżetów tego typu zajęć, dlatego składam niniejszy projekt.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynagrodzenia prowadzących Stawka godzinowa 55,00 zł brutto, 25 godzin tygodniowo przez 38 tygodni 52 250,00 PLN
Wynagrodzenia koordynatora Stawka godzinowa 55,00 zł brutto, 2 godziny tygodniowo przez 38 tygodni, opracowywanie zestawów łamigłówek 4 180,00 PLN
Materiały dydaktyczne Drukarka, materiały eksploatacyjne, papier ksero, ołówki, pisaki, teczki tekturowe, gumki do mazania itp. 4 500,00 PLN
Wynajem pomieszczeń w SP 153 oraz wymienionych wcześniej przedszkolach Koszt zużycia mediów przez uczestników projektu (opcjanalnie, w przypadku, wymagać będzie refundacji za zwiększone zużycie mediów) 9 000,00 PLN
Promocja Plakaty, ulotki, kampania mailowa, ew. strona internetowa, nagrody w konkursie podsumowującym projekt 1 750,00 PLN
71 680,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy - styczeń 2021
Nabór uczestników projektu Kampania informacyjna, zajęcia pokazowe styczeń 2021
Nabór prowadzących Informacja o rozpoczęciu naboru, rozmowy kwalifikacyjne, szkolenia styczeń/luty 2021
Rozpoczęcie zajęć Opracowanie harmonogramu zajęć na okres luty/czerwiec 2021 styczeń 2021
Wznowienie zajęć po wakacjach Opracowanie harmonogramu zajęć na okres wrzesień - grudzień 2021 wrzesień 2021
Zakończenie zajęć Konkurs, podsumowanie, rozdanie dyplomów i nagród grudzień 2021

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu poprzez zapoznanie się z zestawem łamigłówek logicznych, sposobami ich rozwiązywania będzie sprzyjać poprawie logicznego myślenia wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 roku życia z terenu dzielnicy VI. Należy zaznaczyć, że logiczne myślenie to umiejętność zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój dziecka. Realizacja tego typu zajęć może pomóc w przezwyciężaniu niepowodzeń lub inspirować do dalszego rozwoju.
powrót