Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty BO 2020

Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 2 NR 13:

BEZPIECZNY I PRZYJAZNY PLAC ZABAW

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 2 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Istniejący ogródek jordanowski: ul. Pułkownika Nullo 13

Opis projektu

Na terenie Dzielnicy II znajduje się wiele placów zabaw, jednak wiele urządzeń, w tym ogrodzenia są już stare i poniszczone. Projekt zakłada modernizację ogródka przy ul. F. Nullo 13, wymianę elementów zabaw typu sprężynki, wymianę starego ogrodzenia, montaż nowych urządzeń oraz montaż nowych ławek antywandalowych i koszy na śmieci.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Istniejące ogródki jordanowskie przez wiele lat nie są modernizowane. Corocznie na placach są wykonywane jedynie drobne konserwacje i naprawy.
W ramach projektu planuje się wymianę elementów małej architektury (czyli urządzeń typu sprężynka) oraz wymianę starych, poniszczonych ogrodzeń. Place zabaw mają być miejscami przyjaznymi i bliskim naturze, a także wspomagać i rozwijać rozwój dzieci.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt opracowanie dokumentacji projektowej 10 000,00 PLN
Realizacja wykonanie prac, demontaż starych elementów, zakup i montaż nowych elementów 90 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt opracowanie dokumentacji projektowej I połowa 2021
Realizacja wykonanie prac II połowa 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wymianę elementów małej architektury oraz ogrodzenia. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia i zachęci mieszkańców do aktywniejszego korzystania z placu zabaw spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót