Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 65:

Ekologicznie przeciw komarom część 2!

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie analizy ornitologicznej mającej na celu usystematyzowanie oraz oszacowanie ilości i jakości budek ulokowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zniszczone budki lęgowych będą wytypowane do wymiany na podstawie analizy przeprowadzonej przez ornitologa i chiropterologa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Głównymi celami są: poprawa zdrowia i komfortu życia mieszkańców, a także wspieranie bioróżnorodności
miejskiego ekosystemu. Dodatkowo ograniczenie użycia pestycydów pozytywnie wpłynie na pszczoły, co także
pozwoli na oszczędności w budżecie miejskim.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Analiza ornitologiczna oraz wymiana zniszczonych budek 70 000,00 PLN
70 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Wykonanie analizy ornitologicznej, wymiana zniszczonych budek 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada opracowanie analizy ornitologicznej oraz wymianę budek dla ptaków. Działania te pozytywnie wpłyną na poprawę zdrowia i życia mieszkańców, a także wspieraniu bioróżnorodności miejskiego ekosystemu.
powrót