Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 21:

Sąsiedzka pracownia ceramiczna

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Klub Kultury Mydlniki Balicka 289 Kraków

Opis projektu

Projekt „ Sąsiedzka pracownia ceramiczna” to cykl bezpłatnych warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych oraz wyposażenie pracowni dzielnicowego Klubu Kultury „ Mydlniki”  
w profesjonalny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, spotkań i warsztatów artystycznych:
w piec ceramiczny oraz koło garncarskie.

Pracownia znajduje się w Klubie Kultury Mydlniki. Jest dostosowana do zajęć artystycznych oraz wyposażona w odpowiednie narzędzia oraz materiały. Stary piec ceramiczny nie spełnia już swojej roli i uniemożliwia prowadzenie licznych spotkań i wypału prac dzieci i dorosłych.
Wykwalifikowana kadra Klubu Kultury Mydlniki od lat prowadzi zajęcia dla grup dziecięcych oraz spotkania dla dorosłych, które integrują społeczność lokalną oraz rozwijają umiejętności uczestników. Z każdym rokiem liczba chętnych powiększa się i poziom artystyczny rośnie. Ze względu na stary piec i brak koła garncarskiego pracowania nie może rozwijać się, a jej uczestnicy poznawać nowych technik pracy z gliną.
Dzięki bezpłatnym warsztatom i doposażeniu pracowni będzie można zaprosić do niej szerszą grupę osób również tych, które mają utrudniony dostęp do korzystania z oferty kulturalnej.


W ramach projektu proponujemy cykl bezpłatnych warsztatów ceramicznych dla :

- uczniów Szkoły Podstawowej 138,  im. Polskich Wojsk Lotniczych.
Szkoła mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu Kultury przy ul. Wierzyńskiego 3.

- dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola „ Brykające Tygrysy”
 Przedszkole mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu Kultury przy ul. Wierzyńskiego 33.

- seniorom z Klubu Samopomocy na terenie dzielnicy VI Bronowice, których siedziba mieści się w Klubie Kultury Mydlniki

- dzieciom, biorącym udział w corocznych akcjach lato/zima w Klubie Kultury Mydlniki

- uczestnikom zajęć dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Zaakceptowani”
 Uczestnicy projektu spotykają się cyklicznie w Klubie Kultury” Mydlniki”.
Integrowanie społeczności lokalnej oraz rozwój artystyczny każdego uczestnika jest istotny dla wnioskodawców i wynika on z potrzeb społeczności.
 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem realizacji projektu „Sąsiedzka pracownia ceramiczna” jest sprawienie, by dostęp do korzystania z oferty pracowni był otwarty dla wszystkich, a pracownia pełniła rolę miejsca otwartego oraz w pełni wyposażonego, by móc rozwijać umiejętności uczestników zajęć i warsztatów. Stary sprzęt uniemożliwia rozwój pracowni oraz organizowanie spotkań przy glinie, które mają również terapeutyczny charakter. Dobrze wyposażona profesjonalna pracownia ceramiczna sprawi, iż mieszkańcy nie będą musieli docierać do centrum Krakowa aby wziąć udział w warsztatach, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dużym uzasadnieniem projektu jest fakt, iż w pracownia działa, ale nie jest w stanie w obecnej formie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby mieszkańców. Rozwój pracowni i jej doposażenie, będzie okazją do spotkań miłośników rękodzieła, do wspólnej pracy twórczej, organizacji wystaw i wymiany doświadczeń, co wpłynie na pogłębienie integracji środowiska lokalnego. Oferta będzie skierowana do każdej grupy wiekowej.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu „Sąsiedzka pracownia ceramiczna”daje możliwość odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczności lokalnej. Usprawnienie jej działania, a zorganizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów znacznie poszerzy ofertę klubu, zarówno jakościowo jak i ilościowo. Każde działanie przyczyniające się do aktywizacji społecznej pozwala również spodziewać się wzrostu zaangażowania mieszkańców w inne dziedziny życia kulturalnego czy społecznego.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup nowego pieca do wypału ceramiki model: RHODE TE 130 MCC+ 17 100,00 PLN
zakup nowego koła garncarskiego Shimpoo RK3D 6 100,00 PLN
zakup materiałów na warsztaty zakup gliny na potrzeby przeprowadzenia 20 bezpłatnych warsztatów 3 000,00 PLN
promocja projektu wydruk plakatów, ulotek 800,00 PLN
27 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup wyposażenia do sali ceramicznej Zakup pieca ceramicznego oraz koła garncarskiego styczeń-luty 2021
Promocja i reklama projektu Akcja promująca projekt (media społecznościowe, strona internetowa Klubu Kultury Mydlniki, gazety lokalne, tablice ogłoszeń, ulotki, plakaty, Radio Kraków). styczeń-czerwiec 2021
Tworzenie harmonogramu zajęć Tworzenie harmonogramu warsztatów i spotkań w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników luty 2021
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów Przeprowadzenie cyklu bezpłatnych warsztatów dla dzieci i dorosłych w Klubie Kultury Mydlniki luty-sierpień 2021
Zakończenie projektu Organizacja wystaw prac uczestników, finałowe spotkania, przeprowadzenie ewaluacji projektu październik-grudzień 2021

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do rozbudowania oferty kulturalnej w Dzielnicy VI – Bronowice, w której na nowopowstających osiedlach jest wielu nowych odbiorców, rośnie zapotrzebowanie na tego typu działania. Zakup pieca ceramicznego oraz koła garncarskiego zwiększa możliwości Klubu Kultury o organizację zajęć, spotkań i warsztatów dla większej grupy odbiorców. Powstanie „Sąsiedzkiej pracowni ceramicznej” przyczyni się do integracji społeczności lokalnej, a także do aktywizacji grup takich jak dzieci, seniorzy czy niepełnosprawni. Ogólnodostępny charakter zadania przyczyni się również do rozwoju umiejętności uczestników bezpłatnych warsztatów. Zajęcia w pracowni mają charakter terapeutyczny co wpłynie na poprawę kondycji psychicznej osób biorących udział w zajęciach.
powrót