Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 97:

Rewitalizacja zielonej strefy parkowej przy Forcie Bronowice

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 167/57 obręb 2 Krowodrza, rejon ulic Rodakowskiego i Rydla, bezpośrednie sąsiedztwo Fortu Bronowice (Fort 7 Reditowy Za Rzeką), Park Bronowicki

Opis projektu

W ramach projektu budżetu obywatelskiego planuje się:
- opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zagospodarowania parku wraz z oświetleniem (I etap dokumentacji będzie stanowiło opracowanie koncepcji wraz z projektem układu alejek tak, by możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych w 2021 r.)
- przeprowadzenie prac porządkowych tj. dokładne usunięcie z gruntu pozostałości gruzu, śmieci oraz wystających elementów drewnianych i metalowych, usunięcie pozostałości dawnego oświetlenia oraz rozpoczęcie budowy, a także uzupełnienie ogrodzenia (północna część działki), zabezpieczenie włazów i kanałów.
 
W ramach budżetu obywatelskiego planuje się budowę układu komunikacyjnego wraz z elementami małej architektury, tj. ławkami i koszami na śmieci, co będzie stanowiło doskonały początek do powstania parku z prawdziwego zdarzenia. Projekt całości pozwoli natomiast na rozplanowanie stref parkowych, by w przyszłości można było kontynuować dalsze prace związane z jego budową. Zakres przeprowadzenia prac: do wyczerpania środków.
 

Powyższe działania stanowią wytyczne autora Budżetu Obywatelskiego, konkretne rozwiązania zostaną skonsultowane na etapie prac przygotowawczych oraz realizacji projektu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Działka 167/57 obr. 2 Krowodrza położona w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Bronowice (Fort 7 Reditowy Za Rzeką), została przejęta przez miasto na początku 2018 roku. Pierwsze prace przeprowadzone przez ZZM polegały na oczyszczeniu terenu z samosiewów. Następnie wysiano łąkę kwietną, postawiono ławki oraz kosze na śmieci. Na zachowanej rampie po starej bocznicy kolejowej wykonano barierkę ze schodami, zdemontowane zostały: metalowa brama  przy ulicy Kmietowicza oraz betonowe ogrodzenie od strony ulicy Rodakowskiego.
Dla mieszkańców park otworzono 9 sierpnia podczas pokazu kina letniego „Kino na trawie. Kino wielu kultur”.
 
W ciągu niecałych dwóch lat ta zielona strefa zwana przez mieszkańców Parkiem Bronowickim stała się coraz liczniej odwiedzanym punktem rekreacji, spotkań i integracji (urodziny Parku Bronowickiego organizowane przez Inicjatywę Społeczną Zielone Bronowice). 
Jest to miejsce relaksu i wypoczynku zarówno dla mieszkańców  Bronowic, mieszkańców sąsiednich dzielnic Prądnik Biały i Krowodrza oraz pozostałych mieszkańców Krakowa.
 
Niestety pomimo dotychczas poniesionych nakładów i przeprowadzonych prac, teren ten nadal wymaga uporządkowania, zabezpieczenia oraz odpowiedniego zagospodarowania.
 
Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo, warunki funkcjonalno - przestrzenne związane z komunikacją pieszą na wskazanym terenie a także wpłynie  pozytywnie na jego odbiór estetyczny oraz przyczyni się do zwiększenia możliwości rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta.
 
Niniejszy projekt powstał w w wyniku przeprowadzonych wspólnych konsultacji: mieszkańców, Inicjatywy Społecznej Zielone Bronowice oraz przedstawicieli Rady Dzielnicy VI Bronowice.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami 80 000,00 PLN
Realizacja Przeprowadzenie prac w terenie 1 200 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami 2021
Realizacja Przeprowadzenie prac w terenie 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni parkowej. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni, która zachęci mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu.
powrót