Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 80:

STRAŻACKA - MOBILNA IZBA PRZYJĘĆ

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta Krakowa poprzez zakup „mobilnej izby przyjęć”, tj. pojazdu ratownictwa medycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, na bazie której planowane jest stworzenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Medycznego. Grupa taka stanowiłaby wsparcie dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek w przypadku szczególnych zagrożeń takich jak zagrożenia chemiczne, biologiczne w tym wirusologiczne, radiacyjne czy katastrofy w transporcie lotniczym, szynowym i drogowym. Innymi słowy wsparcie działań systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku nagłego pojawienia się dużej liczby poszkodowanych lub chorych.
Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa.
Z projektu w sposób pośredni skorzystają wszyscy mieszkańcy  Krakowa i całej Małopolski oraz inne osoby przebywające w tym obszarze.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Analiza przygotowania służb ratowniczych do działań w szczególnych, specyficznych sytuacjach, a także tegoroczne doświadczenia walki z zagrożeniem epidemicznym, jakim niewątpliwie jest wirus SARS-COV-2 wywołujący chorobę COVID-19, wskazuje na pewne braki i ograniczenia tak sprzętowe, jak i organizacyjne w ocenianym obszarze.
Receptą na poprawę jakości działania służb ratowniczych odpowiednie wyposażenie i wyszkolenie. My jako mieszkańcy możemy pomóc w pokonaniu barier sprzętowych. Strażacy od kilkunastu lat prowadzą intensywne szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, rokrocznie muszą poddawać się wszelkiego rodzaju egzaminom i sprawdzianom potwierdzającym ich wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie ratownictwa. Wielu spośród strażaków posiada wykształcenie medyczne pracując w różnych stacjach pogotowia ratunkowego na terenie Krakowa i okolic. Ten olbrzymi potencjał ratowniczy nie jest jednak należycie wykorzystywany. Strażacy nie dysponują dostateczną ilością sprzętu niezbędnego do działań w przypadku zagrożeń masowych, którym mogliby wspierać jednostki ochrony zdrowia. Rezerwy sprzętowe do zdarzeń masowych niezbędne w obszarze opieki przedszpitalnej w jednostkach ochrony zdrowia praktycznie nie istnieją.
Dlatego od początku wybuchu epidemii krakowscy, ale i szerzej małopolscy strażacy wspierają system opieki zdrowotnej budując tymczasowe izby przyjęć przed budynkami szpitali, dokonują pomiarów temperatury ciała na przejściach granicznych, rozwożą żywność osobom pozostającym w kwarantannie, informują mieszkańców o zagrożeniu epidemiologicznym, przeprowadzają dezynfekcję pomieszczeń, itp. Chcielibyśmy, aby ta pomoc była jeszcze większa i jeszcze bardziej profesjonalna, szczególnie w obszarze pomocy medycznej.
Pamiętajmy, że Kraków to duże europejskie miasto, z rozwijającym się międzynarodowym lotniskiem, dużą ilością połączeń kolejowych i autobusowych, na potrzeby których ciągle rozwijana jest niezbędna infrastruktura (budowa nowych mostów, wiaduktów kolejowych, itp.). Z tym wszystkim wiąże  się wzrost ryzyka wystąpienia poważnych katastrof, gdzie konieczna będzie natychmiastowa pomoc dla dużej grupy poszkodowanych. Aby ta pomoc przebiegała w pełni sprawnie niezbędny jest wyspecjalizowany personel medyczny i ratowniczy, który już posiadamy, ale i znaczna baza sprzętowa, w której dostrzegalne są niedobory.
Zasadnym wydaje się zatem zakup specjalistycznego pojazdu ratownictwa medycznego, który stanowiłby swoistą „mobilną izbę przyjęć” możliwą do stworzenia w dowolnym punkcie, czy to na miejscu katastrofy czy przed budynkiem szpitala, wyposażoną w miejsce do segregacji poszkodowanych lub chorych (duży namiot pneumatyczny), rezerwowe źródła tlenu, respiratory, nosze, zapas środków opatrunkowych i ochronnych, łózka w pojeździe dla ciężej poszkodowanych lub chorych oraz miejsce pracy personelu medycznego i strażaków.
Taki pojazd jest już wykorzystywany przez strażaków w Warszawie i stanowi zabezpieczenie dla dużych imprez odbywających się w stolicy, dysponowany jest do poważnych wypadków drogowych i kolejowych, a także do awaryjnych lądowań samolotów. W trakcie walki z epidemią stanowi ewentualne zaplecze jednego z warszawskich szpitali.
Pojazd taki stacjonowałby w samym centrum Krakowa, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Westerplatte 19, w której jest już pojazd wsparcia medycznego, lecz nie odpowiadający dzisiejszym standardom i oczekiwaniom. Zakup nowego pojazdu, w pełni zaprojektowanego do celu wsparcia medycznego, z możliwością przyjęcia kilkunastu proszkowanych jednocześnie i transportu kilku poszkodowanych stanowiłby milowy krok do zbudowania na bazie wspomnianej jednostki Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Medycznego wspierającej działania podmiotów ochrony zdrowia na terenie Krakowa i całej Małopolski.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Pojazd ratownictwa medycznego Projekt zostanie zrealizowany przez jedno z polskich przedsiębiorstw zajmujących się produkcja pojazdów dla służb ratowniczych w Polsce i na całym świecie 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem Przygotowanie SIWZ, przetarg, produkcja i realizacja zamówienia, odbiór do grudnia 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta Krakowa.
powrót