Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 17 NR 24:

Budowa przystanku autobusowego (zatoki) przy SP nr 129

Projekt odrzucony: Projekt weryfikuje się negatywnie z uwagi na naruszenie §17, pkt. 1.6 Regulaminu budżetu obywatelskiego, dotyczącego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Zgodnie z Artykułem 49 pkt 1.2 Prawa o ruchu drogowym zabrania się zatrzymywania pojazdu (…) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem. W złożonym projekcie proponowana lokalizacja zatoki autobusowej koliduje z istniejącym szkolnym przejściem dla pieszych, natomiast proponowany przystanek zlokalizowany jest bezpośrednio przed przejściem dla pieszych .Dodatkowo, zgodnie z §119 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zatoka autobusowa na łuku w planie powinna być oddzielona od jezdni bocznym pasem dzielącym. Lokalizowanie przystanków autobusowych na łuku jest rozwiązaniem niekomfortowym biorąc pod uwagę obsługę pasażerów, tj. luka powstająca pomiędzy autobusem a krawędzią jezdni jest niebezpieczna przede wszystkim dla osób niedowidzących i starszych. Zgłoszony projekt narusza prawa osób trzecich, dotychczasowych pasażerów linii 422, którzy w wyniku realizacji projektu pozbawieni zostaliby możliwości korzystania z przystanków „Darwina” i „Os. Na Stoku Szkoła”. Warto podkreślić, że w rejonie tych przystanków znajduje się kościół, szkoła oraz centrum handlowe. Zgłoszony projekt jest niezgodny z Uchwałą nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, zgodnie, z którym to Zarząd Transportu Publicznego ma w swoich kompetencjach zadania z zakresu planowania, realizacji i nadzorowania zadań związanych z organizowaniem przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego, w szczególności poprzez: a) określanie potrzeb transportowych, b) kształtowanie oferty przewozowej.Tymczasem zgłoszony projekt poddaje pod głosowanie zmianę przebiegu istniejącej linii Komunikacji Miejskiej w Krakowie, a także wymusza jej synchronizację z linią 138, która kursuje po zupełnie innej trasie, pełniąc inną funkcję w układzie linii Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 17 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 129

Opis projektu

Projekt wyszczególnia cztery części:
1. Budowa małej zatoki autobusowej w pobliżu wejścia do Szkoły Podstawowej nr 129 (szczegóły w galerii).
2. Narysowanie zatoki autobusowej na jezdni po przeciwnej stroni ul. Architektów (szczegóły w galerii).
3. Puszczenie linii 422 ul. Architektów w obydwie strony zamiast ul. Poległych w Krzesławicach (szczegóły w galerii).
4. Synchronizacja rozkładu jazdy numer 422 z linią 138 (kilka minut wcześniej niż linia 138) tak aby można było wygodnie przesiąść się na przystanku autobusowym "Architektów" by komfortowo dostać się do centrum miasta.
P.S. Sam przystanek działałby w systemie "Na Żądanie".

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak przystanku komunikacji miejskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 129, dodatkowo w samej bliskości szkoły jeździ tylko linia nocna.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt techniczny/Zezwolenia Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 3 000,00 PLN
Budowa Koszt budowy zatoki właściwej oraz wyznaczenie na jezdni zatoki autobusowej. 82 000,00 PLN
85 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień. I kwartał 2021
Realizacja projektu Budowa zatoki autobusowej. II kwartał 2021

Galeria

powrót