Projekt lokalny - Dzielnica XVII NR 28:

Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt lokalny - Dzielnica XVII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. łuczanowicka 2a, działka nr 377/6

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie na terenie Dzielnicy XVII, przy Szkole Podstawowej nr 78 (budynek ul. Łuczanowicka) placu zabaw, wyposażonego w  zestawy zabawowo-integracyjne, huśtawki wahadłowe, tablicę do rysowania, tablicę do rzutek, tablicę do gry w kółko -krzyżyk, ławki, kosze na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Plac zabaw  wykonany z drewna impregnowanego co zapewni odpowiednią odporność na korozję  bilogiczną spowodowaną wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wszystkie elementy dodatkowe i wykończeniowe tj.: śruby, liny, ślizgi, siedziska, kamienie do wspinaczki itp.  wykonane  z materiałów posiadających wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty. Powierzchnia placu pokryta nawierzchnią syntetyczną o powierzchni ok 200 m2. Realizacja projektu pozwoli zarówno stworzyć miejsce dla najmłodszych dzieci i ich rodzin , jak również zagospodarować teren przy drugiej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 78 przy ulicy Łuczanowickiej 2a i dostosować go do obecnych potrzeb.  Inwestycja korzystnie wpłynie na jakość i efektywność spędzenia czasu  na świeżym powietrzu, rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budynek dawnego Gimnazjum nr 43, na terenie którego realizowany byłby powyższy projekt, został przekształcony w Szkołę Podstawową  nr 78. Od zeszłego, roku po wygaszeniu Gimnazjum,  jest sukcesywnie remontowany i przygotowywany na przyjęcie w roku szkolnym 2020/2021 w swoje progi uczniów klas 1-3 tejże szkoły. Szkoła  położona w II lokalizacji ( ul. Łuczanowicka 2a)  posiada  rozległy  teren, którego efektywne wykorzystanie stanowiłoby idealne miejsce do spotkań rodziców i dzieci, zacieśniania więzi społecznej. W pogodne dni  z plenerowego obiektu korzystałyby młodsze dzieci Szkoły Podstawowej nr 78, dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną oraz dzieci z pobliskiego Samorządowego Przedszkola nr 63. Dzięki budowie placu zabaw na świeżym powietrzu uczniowie będą mogli  spędzać aktywnie czas na łonie natury co pozwoli na relaks, wyciszenie i wzmocni ich koncentrację uwagi, zagwarantuje to  regenerację sił i intelektualny odpoczynek.  Przez cały rok  obiekt służyłby również dzieciom mieszkańców osiedla Dzielnicy XVII umożliwiając aktywne i bezpieczne spędzanie czasu  na świeżym powietrzu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wielofunkcyjny plac zabaw Opracowanie dokumentacji, zakup urządzeń i montaż 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór wykonawcy Wyłonienie wykonawcy placu zabaw luty/marzec 2021
Zakup i montaż placu zabaw Przygotowanie terenu, montaż urządzeń kwiecień 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

×